Aanbod

Werkplaats Leren Anders Organiseren

De centrale thema’s van Werkplaats Leren Anders Organiseren zijn inspiratie – informatie – samen professionaliseren én toekomstperspectief.

De essenties

Voor het ‘inspiratie’ thema hebben we de leden van het veranderteam van CBS de Regenboog Middelburg en de directeur Annemiek de Quelerij uitgenodigd voor de bijeenkomst in Zeeland. Voor de bijeenkomst in West-Brabant is Ewan van Meer van basisschool De Eevliet uitgenodigd.

Zij zullen een presentatie verzorgen, waarbij de volgende aspecten aan bod komen:

  • Reden van de verbetering van het onderwijs door ‘Leren Anders Organiseren’
  • De onderliggende overtuigingen en waarden
  • Hoe is de ‘expeditie’ vormgegeven op de Regenboog/De Eevliet?
  • Wat zijn de resultaten?

Vervolgens zullen we reflecteren op deze aanpak en die naast de eigen school-specifieke aanpak leggen.

Bazalt Groep adviseurs Tijn Nuyens en Emile Eshuis presenteren hoe de LAO-aanpak bij collega-scholen vorm krijgt en welke lessen zij daar uit hebben getrokken.

We sluiten af met een brede inventarisatie van mogelijke succesvolle vervolgstappen.