Nieuws / 12 november 2020

Betrokkenheid! – beknopte uitgave

Hoe krijg je leerlingen echt betrokken bij de les? Volgens Marzano spelen voor leerlingen 4 factoren een grote rol. Ontdek wat jij kan doen voor een klassenklimaat waarin betrokkenheid de norm is.