Nieuws / 12 november 2020

Coöperatieve leerstrategieën – beknopte uitgave

De didactische structuren in dit boekje zijn meteen in te zetten in uw eigen situatie.