Nieuws / 12 november 2020

De Kunst en Wetenschap van het lesgeven – beknopte uitgave

De Kunst en Wetenschap van het lesgeven – beknopte versie, een evidence-based denkkader voor goed, opbrengstgericht onderwijs.