Nieuws / 11 oktober 2023

Pesten in perspectief set

Een trilogie met realistische verhalen over pesten, verteld vanuit drie perspectieven: het slachtoffer, de toeschouwer/meeloper en het kind dat pest.