Nieuws / 12 november 2020

Starten met een Professionele LeerGemeenschap (PLG)

Dit boek biedt docenten en schoolbestuurders een duidelijke houvast om aan de slag te gaan met professionele leergemeenschappen.