Erkenning KIJK!

We willen je zo goed mogelijk informeren over de stand van zaken ten aanzien van de ‘erkenning’ van KIJK! als ontwikkeling-volgsysteem. In de KIJK! Weetjes 13 van november 2022 gaven we de feiten hierover. Je kunt ze hier nalezen, want ze zijn nog altijd van toepassing. Inmiddels zijn we het traject ingegaan,, hebben een eerste gesprek gevoerd met leden van de CvTE (de partij die de erkenning afgeeft en de voorbereidingen aan het treffen om ons instrument aan CvTE aan te bieden.

Naar aanleiding van het bericht van afgelopen november ontvingen we ook andere vragen. We beantwoorden ze hieronder.

Kunnen we KIJK! blijven gebruiken in de kinderopvang of de peutergroepen? Moeten we hier ook een ‘erkend’ systeem (gaan) gebruiken?

  • Er zijn door het ministerie geen afspraken gemaakt over wel of niet werken met ‘erkende’ systemen voor deze leeftijdsgroep. Voor de kinderopvang of de peutergroepen kun je met KIJK! de ontwikkeling volgen van kinderen.

Waar wordt naar gekeken bij het ‘erkennen’ van een instrument?

  • Er zijn veel punten waaraan een instrument wordt getoetst. Enkele belangrijke zijn:
    • Het moet een observatie-instrument zijn. Een schoolse toets of werken in boekjes wordt als niet passend gevonden voor kleuters en mag dus niet meer.Het gaat om observeren van ontwikkeling. Dat is iets anders dan afvinken van doelen die je hebt aangeboden. In KIJK! observeer je de ontwikkeling.
    • Het instrument moet de ontwikkelgroei van een kind ten opzichte van zichzelf kunnen laten zien. In KIJK! kun je dat goed zien in het individuele rapport of in het ouderrapport.