Individueel rapport versus ouderrapport

Na het afsluiten van je registratie wil je in één oogopslag zien of het kind voldoende ontwikkelgroei heeft doorgemaakt? Dat kan! Met het individuele rapport krijg je een prima beeld dat je gebruikt in gesprek met professionals. Voor ouders wil je hetzelfde: een heldere weergave van de groei die hun kind heeft doorgemaakt. Daarvoor ontwikkelden we het ouderrapport.

Wist je dat je via beheer > instellingen > rapportage ‘Instellingsmogelijkheden’ hebt om wat wordt getoond op het rapport passend te maken bij jullie visie op aanbod/onderwijs aan het jonge kind?

We zetten de verschillen van de twee rapporten op een rijtje:

Individuele rapportOuderrapport
–  Beknopt overzicht van de groei van een kind ten opzichte van zichzelf.
–  Geen toelichting. We gaan ervanuit dat een professional dit niet nodig heeft.
–  Geen toelichtende brief
–  Overzicht van de groei van een kind ten opzicht van zichzelf.
–  Toelichting op de verschillende ontwikkelingslijnen en basisgegevens. 
–  Een brief voor ouders waarin een toelichting staat op hoe het rapport te lezen
–  Een brief én rapport in het Engels.
– Bij het registreren direct je toelichting voor ouders schrijven óf voor het kind. Dat wordt direct getoond op het ouderrapport, per domein.
–  Instellingsmogelijkheden als:
– Kalenderleeftijd tonen of juist niet
– Toelichting op de ‘score’ tonen of niet
– Instellen welke namen van leraren of PM-ers getoond moeten worden
– Keuze om ‘opvallende kenmerken’ wel of niet te tonen op het rapport