KIJK! en dieper kijken

Met het registreren krijg je een beeld van de ontwikkeling van een kind én (met meer registraties) de groei die het doormaakt. Daarmee heeft KIJK! ook een signalerende functie. Je ziet of een kind zich opvallend anders ontwikkelt dan wat je zou of mag verwachten. KIJK! is daarmee geen middel voor diagnose.

Ben je om welke reden dan ook bezorgd over de (te snelle of te langzame) ontwikkeling die een kind doormaakt, dan is het altijd vanzelfsprekend om je intern begeleider, de pedagogisch coach en ouders te betrekken. Als er aanwijzingen zijn voor een ontwikkelingsvoorsprong of voor dyslexie, dan vind je in het boek KIJK! 1-2 (hoofdstuk 8: KIJK! en dieper kijken) meer informatie.

Het hoofdstuk biedt je:

  • informatie over hoe je deze twee signalen in KIJK! kunt herkennen;
  • informatie over op welke manier je KIJK! kunt gebruiken samen met het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’;
  • een stappenplan vroegtijdige onderkenning dyslexie voor groep 1-2;
  • een signaleringslijst ten behoeve van herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong.

In het boek KIJK! 0-4 jaar (hoofdstuk 8) lees je meer over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.