Nieuws / 28 juli 2021

KIJK! in de BSO gaat digitaal

KIJK! in de BSO is vanaf 2 augustus 2021 digitaal beschikbaar. Deze nieuwe KIJK! module is gebaseerd op het boek KIJK! voor de BSO. Met deze digitale applicatie kun je de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de BSO volgen, met als doel: gerichte stimulering.

Je voert de registraties in in een webbased applicatie. Je kunt in KIJK! in de BSO de betrokkenheid van kinderen, hun welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag registreren. Dit kan vanaf thuis of elke andere plek met toegang tot internet. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen.

Het instrument helpt om op een systematische wijze zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens die worden verzameld zijn afkomstig uit twee bronnen: de pedagogisch medewerker en (vanaf ongeveer 9 jarige leeftijd) het kind. Door deze twee bronnen bij elkaar te brengen, ontstaat een nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Op basis van deze informatie is het mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Aanpassen van de (speel)omgeving en een bewuste keuze van activiteiten vraagt veel van pedagogisch medewerkers. KIJK! in de BSO geeft een duidelijke sturing aan dit proces. Met professionele ondersteuning op de werkvloer kun je het werken met KIJK! in de BSO tot een vast en herkenbaar onderdeel van je werkwijze maken.

Wil je meer informatie of een demo proberen?