Klaarzetten registraties

Hiermee kun je de nieuwe registratie voor kinderen klaarzetten. We denken dat we met deze optie een mogelijkheid bieden om het registreren eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Voor kinderen bij wie de ontwikkeling goed verloopt, soepel en vanzelfsprekend is, kun je deze vorm van registratie inzetten. Dit stelt je in staat om je meer te richten op de ontwikkelingsgebieden die anders verlopen, of om opmerkingen te maken bij de registraties.

Wat we hiermee vooral niet willen bereiken, is dat deze werkwijze de enige registratievorm wordt voor alle kinderen. Het blijft belangrijk om zoals altijd te observeren en voor alle kinderen een correcte ontwikkelingsleeftijd te registreren. Je zou het kind te kort doen als je dit niet nauwkeurig doet.

Deze benadering biedt dus meer flexibiliteit en maakt het mogelijk om specifiekere aandacht te besteden aan gebieden waar dit nodig is, zonder de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van de registratie te verminderen.

Waarom hebben we deze optie mogelijk gemaakt?

Veel gebruikers komen met suggesties om het registreren eenvoudiger te maken. We hebben gekozen voor een optie die we wetenschappelijk kunnen onderbouwen. We mogen ervan uitgaan dat in alle groepen kinderen zitten die een groei doormaken die gelijk is aan het aantal maanden opvang/onderwijs dat ze hebben doorlopen. Uit de meta-analyses van Robert Marzano1 blijkt dit ook.

We beschrijven hieronder eerst wat er gebeurt als je kiest voor ‘klaarzetten’. Daarna beschrijven we de (technische) werkwijze en sluiten af met waarom je deze werkwijze wel of juist niet gebruikt.


[1] Robert Marzano, Wat werkt op school, 2007, (Bazalt Groep)

Wat gebeurt er als je kiest voor ‘klaarzetten’?

‘Klaarzetten’ betekent dat op basis van de laatste registratie de nieuwe registratie voor een kind, wordt voorbereid. De registratie wordt ingevuld op basis van het aantal maanden opvang/onderwijs dat het kind heeft genoten. Er wordt dus niet gekeken naar de kalenderleeftijd van een kind, maar naar de ontwikkelingsleeftijd bij de vorige registratie.

Bijvoorbeeld:

De ontwikkelingsleeftijd (OL) bij de laatste registratie was 4;8 jaar. Nu de volgende registratie gemaakt gaat worden zijn er 6 maanden onderwijs/opvang verstreken. De registratie wordt klaargezet op 4;8 + 6 maanden = 5;2. Zou er nog maar 4 maanden onderwijs/opvang zijn verstreken dan wordt de registratie klaargezet op 4;8 + 4 = 5;0.
Voor basiskenmerken en betrokkenheid wordt de waardering (score) overgenomen van de vorige registratie. Dus was die in de vorige registratie ++ en 4;5, dan is dat bij de nieuwe, klaargezette registratie ook weer zo.

Zou je deze werkwijze toepassen voor kinderen die nog niet een eerdere registratie hadden, dan wordt een nieuwe registratie klaargezet op basis van het aantal maanden onderwijs. Dus het kind had nog geen registratie, dan is de klaargezette registratie gelijk aan het aantal maanden opvang/onderwijs. Voor een eerste registratie adviseren we de gebruikelijke werkwijze voor registreren.

Hoe werkt het?

  1. Je selecteer ‘klaarzetten’ in het menu onder ‘registratie’. Wil je registreren zoals je dat gebruikelijk doet, dan ga je direct naar registratie per kind of per ontwikkelingsgebied. (figuur 1)
  2. Als je kiest voor ‘klaarzetten’, kies je de groep die het betreft. Je ziet dan de kinderen van de groep, de laatste registratie, aantal geregistreerde ontwikkelingsgebieden zoals hieronder. Je zet een vinkje voor de namen van de kinderen voor wie je de registratie wilt klaarzetten. De kinderen die je hier niet selecteert, registreer je op de gebruikelijke manier. (figuur 2)
  3. In  het volgende scherm zie je de kinderen die je selecteerde én de ontwikkelingsgebieden waarvoor een eerdere registratie was.  Als je hier geen wijzigingen wilt kies je ‘maak registraties’. Je krijgt dan de melding dat de registraties klaar staan. (figuur 3)
  4. Wanneer je naar ‘registreren’ gaat, zoals je gebruikelijk deed, kun je registratie opmerkingen maken (bijvoorbeeld om mee te nemen naar het ouderrapport of naar het groepsoverzicht) of een aanpassing doen in de geregistreerde ontwikkeling indien gewenst. De opmerkingen moet je uiteraard wel opslaan (knop opslaan) in het scherm waar je de opmerking maakt.

    Je kunt via het menu (links) waarin alle ontwikkelingsgebieden staan, naar die gebieden gaan waarbij je een opmerking wilt noteren zonder dat je alle schermen door moet ‘klikken’. Ben je klaar, dan kun je de registratie afsluiten via ‘registratie afsluiten’. Of, je doet dit als je klaar bent met alle registraties, voor alle kinderen om de registraties van de groep als geheel af te sluiten.
  5. De kinderen voor wie je op deze manier registreerde zou je nu al kunnen afsluiten (registratie afsluiten). Als je de kinderen van je hele groep gezamenlijk wilt afsluiten, sluit je pas af (als groep) als voor alle kinderen de registraties zijn gemaakt.

Wanneer gebruik je deze werkwijze en wanneer niet?

We hebben deze optie gemaakt om het registreren eenvoudiger te maken en minder tijdrovend. Tegelijkertijd willen we natuurlijk niet stimuleren dat deze werkwijze uit ‘zoeken naar gemak’ wordt gebruikt voor alle kinderen.

Het is een werkwijze die je kunt gebruiken als jij zelf goed weet hoe een gebruikelijke ontwikkeling verloopt. Als je de ontwikkeling van kinderen goed kunt observeren en daarvan aantekeningen maakte, waarop je reflecteert en waardoor je ook steeds een goed beeld hebt en houdt van hoe het kind zich ontwikkelt. Dán kunnen we ons voorstellen dat je deze nieuwe mogelijkheid kunt gebruikten voor enkele kinderen in je groep waarvan je weet (observaties en reflectie) dat ze zich ontwikkelen volgens verwachting.

Ook voor deze kinderen adviseren we nog altijd om de voorbereide registratie te controleren: klopt het zoals het er nu staat en wat kan er aangevuld worden bij de registratieopmerkingen (voor het ouderrapport en/of voor het groepsoverzicht). Basiskenmerken en betrokkenheid zijn geen ‘ontwikkelingen’ en kunnen in dat half jaar opvang/onderwijs (of meer of minder) zijn veranderd. Houd dat dus goed in de gaten en pas dit aan indien nodig. Blijf dus kritisch en nauwkeurig!

Voor een eerste registratie adviseren we om altijd de gebruikelijke werkwijze te gebruiken zodat je eerst een goed en realistisch beeld hebt/krijgt van de ontwikkeling die het kind doormaakt.

We zijn benieuwd naar gebruikerservaringen!