Nieuws / 24 mei 2022

KIJK! brengt de risico’s en wat goed gaat in kaart

Op de Beatrixschool werkten ze al met KIJK! voordat Gerard als directeur betrokken werd. Ook op de scholen waar Gerard eerder directeur was werd met KIJK! gewerkt. Op (bijna) alle scholen van Albero, het bestuur waar de Beatrixschool onder valt, wordt met KIJK! gewerkt.

Als directeur is het erg prettig om op een snelle manier inzicht te hebben in wáár de risico’s zitten en wat goed gaat in het onderwijs in de kleuterbouw. Met KIJK! kan ik dat in één opslag zien. Ook de leraren in de groepen 1-2 krijgen met de werkwijze goed inzicht in waar de prioriteiten moeten liggen. Ze zien geen dingen over het hoofd.

Beredeneerd aanbod

KIJK! helpt ons ook bij het realiseren van het beredeneerd aanbod. We maken gebruik van de module. We hebben met het werken met KIJK! zicht op waar de uitdagingen liggen en dát geeft de leraren input voor bijvoorbeeld het inrichten van de hoeken.

Het observeren kan als subjectief ervaren worden. Om die subjectiviteit zo klein mogelijk te maken is het belangrijk dat leraren kennis hebben van de ontwikkeling(slijnen) van het jonge kind.

Werken met KIJK!

Wat moeten leraren doen (of hebben ze gedaan) om goed met KIJK! te kunnen werken?

Gerard noemt drie dingen:

  1. Ze moeten kennis hebben van ontwikkeling van het jonge kind. Behalve wat ze hierover leerden op de PABO vraagt dit ook gerichte bij- en nascholingen.
  2. Ze moeten de tool goed kennen. KIJK! is geen afvinklijstje! Ze moeten goed de mogelijkheden kennen en kunnen toepassen. Zo halen ze het optimale uit het instrument en draagt het bij aan het werken in de groep.
  3. Ze moeten erover in gesprek met elkaar. Op de Beatrixschool zijn er drie kleutergroepen. De kinderen spelen groepsoverstijgend en leraren zien dus alle kinderen. Dat maakt dat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling van kinderen. KIJK! geeft hen daarbij taal. Ze gebruiken dezelfde parameters en het is ook een vorm van intervisie.

Leren zichtbaar maken en KIJK!

We zijn ook aan de slag gegaan met Leren zichtbaar maken (John Hattie). Daarbij hebben we het over de impact van het onderwijs op de ontwikkeling van de kinderen. KIJK! past daar prima bij. Het geeft inzicht in de groei van kinderen ten opzichte van zichzelf.

Op basis van de KIJK! data maakt de intern begeleider een tweejaarlijkse analyse waarmee we zicht hebben op de kwaliteit van het kleuteronderwijs als geheel over de langere termijn. We voeren met elkaar het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs.  

Wat zeg je tegen een collega die KIJK! nog niet kent?

Als je inzicht wilt krijgen in waar je staat met je onderwijs in groep 1-2 en wilt kunnen bepalen wat je volgende stap moet zijn, dan is KIJK! daarbij een prima middel.  

Gerard Verkuil – directeur
Beatrixschool – Goes


Meer weten over KIJK! en KIJK! Monitor?

Meer informatie vind je op onze informatiepagina over KIJK!