Koppeling met ParnasSys of Esis: de voordelen

In Esis of ParnasSys heeft een kind een EckID toegewezen gekregen. Op basis daarvan worden gegevens met KIJK! gesynchroniseerd. Concreet betekent dit dat wijzigingen in naam, geslacht of geboortedatum correct worden overgenomen en voorkomt dat kinderen ‘dubbel’ in KIJK! staan met alle gevolgen van dien. Wijzigt een kind van groep, dan gaat dat automatisch, net als het toekennen van leerkrachten per groep.

Door het geautomatiseerde proces – de uitwisseling gebeurt iedere dag – hoef jij als beheerder dus niets te doen aan invoer van kinderen, groepen enz. Dit is een voordeel ten opzichte van het gebruiken van een EdexML import waarbij je nog wel zelf (een aantal keer per jaar) de gegevens invoert.