Medewerkers HCO

Claudia Molier

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Ik streef naar passend onderwijs voor elke zorgleerling en werk samen met de scholen om continuïteit te bewaren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan gelden voor leerlingen die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op ‘onderwijs op maat’. Ook voor leerlingen die uitvallen binnen het regulier of speciaal onderwijs wegens sociaal-emotionele problemen. Doel is dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Ben creatief in oplossingen en maatwerktrajecten voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het (regulier) onderwijs.

NEVENEXPERTISE
  • Faalangst.
  • Consulent zieke leerlingen.
  • Zorg en onderwijs.
  • Jeugdzorg Passend Onderwijs.
OPLEIDING
  • Universitaire studie ‘Algemene Letteren’.
  • Opleiding tweedegraads docent geschiedenis.