Medewerkers HCO

Corianne van der Lans-Bos

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Kinderen verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat mij drijft. Na drie jaar gewerkt te hebben als leerkracht, ambulant begeleider en orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs, ben ik nu vijf jaar werkzaam binnen het HCO. Ik geef aan scholen diverse trainingen over de Aanpak Kindermishandeling. Ieder kind verdient een veilige basis. “Niet pluis gevoelens” bespreekbaar maken en ouders al zo vroeg mogelijk bij dit proces betrekken is een uitdaging, maar zeer belangrijk. Met de nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling probeer ik scholen hierin zo goed mogelijk te adviseren en help ik bij het implementeren.

Mijn werk bestaat verder uit het begeleiden van scholen bij het bieden van leerlingzorg. Ik neem deel aan diverse interne zorgteams en aan het Zorgadviesteam Delft. Ik voer psychologisch onderzoek uit en adviseer leerkrachten. Bij het uitvoeren van onderzoek probeer ik de sterke en zwakke kanten in kaart te brengen. Luisteren naar kin­de­ren is daarbij belangrijk. Ik vind het een uitdaging om leerkrachten handvatten mee te geven waar ze in de praktijk mee aan de slag kunnen.

NEVENEXPERTISE

  • Landelijke trainer aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
  • Train-de-trainer Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling.

OPLEIDING

  • PABO.
  • Pedagogische Wetenschappen.

PROFESSIONALISERING

  • Landelijk trainer Aanpak kindermishandeling, LTAK.
  • Trainer Aandachtsfunctionaris kindermishandeling.