Medewerkers 

Lieske Nuyens

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

BIO

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, dat is wat ik het allerliefste doe. Bij een adviesbureau voor maatschappelijk vastgoed ontwikkelde ik samen met scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties een visie op de samenwerking tussen deze organisaties om dit naar passende huisvesting te vertalen. Omdat mijn hart vooral uitgaat naar wat ín de gebouwen plaatsvindt ben ik me daar steeds meer op gaan richten, onder andere als coördinator van een brede buurtschool en van een Vreedzame Wijk in Den Haag. Vanuit deze ervaringen heb ik een brede blik op de ontwikkeling van kinderen verkregen en kennis opgedaan over allerlei kind- en omgevingsfactoren die hierin een rol spelen.

Juist in de wisselwerking tussen de kenmerken van een kind en zijn of haar omgeving liggen kansen om kinderen te helpen opgroeien. In mijn werk richt ik mij op het uitvoeren van individueel- diagnostisch onderzoek, groepsgewijze onderzoeken, dyslexieonderzoek en geef ik behandelingen aan kinderen met dyslexie. De combinatie van het in beeld brengen van en meedenken over de onderwijsbehoeften van kinderen met school en ouders en het gericht helpen van kinderen met leesproblemen maakt deze baan voor mij de leukste baan die er is. 

OPLEIDING

  • Education and Child studies Orthopedagogiek, Universiteit Leiden , specialisatie leerproblemen

PROFESSIONALISERING

  • Gecertificeerd ONL Dyslexiebehandelaar
  • Basisaantekening diagnostiek