Medewerkersverhalen

De week van David van Wirdum

Adviseur Diagnose & Behandeling

Maandag

Mijn werkweek begint op maandag met een bezoek aan een basisschool in Ypenburg. Hier werk ik als interim intern begeleider voor de groepen 5 tot en met 8. Mijn hoofdverantwoordelijkheid ligt bij het opzetten en begeleiden van de ondersteuning voor ‘zorgleerlingen’. Dit omvat boeiende gesprekken met collega’s, ouders, leerlingen en externe partijen om inzicht te krijgen in situaties en hoe we deze kunnen aanpakken. Deze werkzaamheden bieden mij de kans om de aanpak van onderwijsproblemen te verkennen alvorens er een onderwijsadviseur aan te pas komt.

Dinsdag

Dinsdag is mijn dyslexie dag! De ochtend begint met dyslexiebehandelingen voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Hier werk ik intensief aan het verbeteren van hun lees- en spellingvaardigheden. Terug op kantoor werk ik zorgvuldig aan de verslaglegging van de behandelingen en bereid ik me al voor op de behandelingen van de volgende week. In de middag zit ik met collega’s om aanmeldingen voor dyslexieonderzoek te beoordelen, en we doen dit altijd samen op kantoor om snel eventuele vragen aan te pakken.

Woensdag

Op woensdagochtend ga ik vaak naar scholen voor een stukje diagnostisch onderzoek, zo neem ik bijvoorbeeld een groepsgewijs intelligentieonderzoek af op een school. Dit betekent een hele klas tegelijkertijd onderzoeken. Na het afronden van het onderzoek keer ik snel terug naar kantoor. In de middag staat er training op het programma. Als nieuwe adviseur binnen Bazalt Groep volg je verschillende trainingen om vaardigheden als leerkrachtbegeleiding en klantgerichtheid verder te ontwikkelen.

Donderdag

Donderdag is een herhaling van mijn rol als interim intern begeleider. Ik keer terug naar de school om de ondersteuning voor de (zorg)leerlingen voort te zetten en blijvende positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Vrijdag

De week sluit af met een gepland diagnostisch onderzoek op vrijdagochtend. In samenwerking met de school voeren we een grondig onderzoek uit naar de cognitieve capaciteiten, executieve functies en rekenvaardigheden van een leerling. ’s Middags werk ik aan het uitwerken van de onderzoeken van deze week in de vorm van een onderzoekverslag.