Medewerkersverhalen

De week van Iris de Bart

Stagiaire Leerimpuls

Een stage bij Bazalt Groep is voor 24 uur in de week, verdeeld over drie dagen.

Maandag

De ochtend start met een overleg met mijn stagebegeleider. Samen kijken we naar de planning voor deze week. Daarnaast hebben we het over mijn leerdoel voor de stage: het kennismaken met- en het doorlopen van de volledige cyclus van handelingsgerichte diagnostiek. Tot slot kijken we naar wat er nodig is om mijn BAPD aantekening te behalen. Gelukkig biedt Bazalt Groep mij deze mogelijkheid.

In de middag loop ik mee met een ervaren Onderwijsadviseur. Er vindt een MDO (multidisciplinair overleg) plaats op één van de scholen die wij van advies voorzien. Daarna evalueren wij samen met de directie ons adviestraject.

Dinsdag

Vandaag volg ik de training de training Dyslexiebehandelaar. Hierin leer ik volgens de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) om dyslexiebehandelingen uit te voeren. Het geven van deze behandelingen is ook een onderdeel van mijn stage. Na de training ontvang ik een certificaat en kan ik aan de slag om kinderen met dyslexie te helpen. Dit kan ik ook nog na mijn stage bij Bazalt Groep blijven doen.

Donderdag

Donderdagochtend is het vaste intervisiemoment met de andere stagiair(e)s. Hierin wisselen we ervaringen uit, stellen we elkaar vragen over bepaalde casuïstiek en oefenen we waar nodig met testen en/of gespreksvoering. Fijn om dit met andere stagiair(e)s te kunnen doen en samen te groeien in het vak.

In de middag help ik mijn stagebegeleider met het uitwerken van bepaalde onderzoeken. Het gaat om de NIO groepsonderzoeken. Ook aan de verslaglegging zitten bepaalde richtlijnen vast. Tijdens mijn opleiding hebben we dit ook gedaan, dus dit was niet geheel nieuw.