Nieuws / 4 december 2023

Nieuw | Denkklassen creëren

denkklassen creeren

Vind je het lastig leerlingen verder te krijgen dan dingen uit hun hoofd leren en klakkeloos herhalen? Dan is dit een uitgave die je niet wilt missen.

Peter Liljedahl heeft 15 jaar onderzoek vertaald in deze praktische uitgave over hoe je bij rekenen/wiskunde denkklassen kunt creëren door een omgeving te bieden voor diep nadenken en leren. 

Deze denkstrategieën zijn ook uitstekend inzetbaar bij andere vakgebieden, want leerlingen die nadenken zijn betrokken leerlingen die tot leren komen. 

In dit boek: 

  • Komt het wat, waarom en hoe van elke strategie aan bod en worden veelgestelde vragen van leraren beantwoord; 
  • Wordt beschreven hoe deze strategieën nadenken bevorderen aan de hand van interviews met leraren en leerlingen en voorbeelden van opgaven;
  • Staat een schat aan macrostappen, microstappen en rijke problemen om mee aan de slag te gaan;
  • Zijn de 14 strategieën ingedeeld in vier toolkits die gedurende het schooljaar op volgorde kunnen worden ingevoerd en uitgebouwd.

Samen creëren deze unieke, op onderzoek gebaseerde strategieën de optimale omstandigheden voor diep nadenken en leren, zowel leerlinggericht als leerlinggestuurd, en hebben ze de kracht om het reken- en wiskundeonderwijs volledig te hervormen. 

Te bestellen via onze webshop.