Nieuws / 12 december 2022

Nieuw | Formatief evalueren schoolbreed implementeren

Vandaag verschijnt ons nieuwe boek Formatief evalueren schoolbreed implementeren.

Steeds meer leraren gaan aan de slag met formatieve evaluatie. Het effect van formatieve evaluatie is het grootst als het goed wordt ingevoerd én als het schoolbreed wordt toegepast: door elke leraar, in elke groep. Precies daarover gaat ons nieuwe boek Formatief evalueren schoolbreed implementeren. Dit boek biedt schoolleiders, teamleiders of andere coördinatoren handvatten om een formatieve leercultuur in de hele school neer te zetten.

Aan de hand van specifieke voorbeelden bieden de auteurs:

  • gespreksstarters om veelvoorkomende misvattingen over formatief evalueren aan te pakken;
  • praktische strategieën voor leraren;
  • ‘wat als’-scenario’s om met leraren te bespreken;
  • reflectieve vragen om begrip en voortgang te meten. 

Je vindt het boek in onze webshop.