Ontwikkelgroei over een langere periode

Wil je ook op groepsniveau zicht krijgen op het ontwikkelingsverloop? Dat is mogelijk met de module KIJK! Monitor. Met de grafieken die je genereert uit deze module krijg je antwoorden op vragen als:

 • Hoe hebben al onze huidige groep 2 kinderen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld op taal,
  op rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling of motoriek?
 • Maken kinderen een ontwikkelingsgroei door die min of meer gelijk is aan de groei in
  kalenderleeftijd? Of meer, minder?
 • Zien we dat de kinderen die met een ontwikkelingsachterstand binnenkomen – doelgroep
  kinderen bijvoorbeeld – de inhaalslag maken die we voor ogen hebben met ons VVE aanbod?
 • Hoe verhoudt zich dit alles tot de mate van betrokkenheid?
 • Hoe verhoudt zich dit alles tot het welbevinden? (basiskenmerken)

De rapportages uit KIJK! Monitor zijn de onderlegger voor de kwaliteitsdialoog in je team en de basis voor het bepalen van vervolgbeleid op schoolniveau (of locatieniveau). De monitor werkt met de data van de registraties die door de leraren (en PM-ers) zijn ingevoerd, dus extra tijd en handelingen zijn niet nodig!

Wil je meer weten over de module KIJK! Monitor?

Schrijf in voor de gratis informatiebijeenkomst KIJK! Monitor op 12 april 2023