Ontwikkeling en doelen: wat is het verschil?

We krijgen regelmatig vragen over het observeren van ontwikkeling, over doelen of over leerlijnen. We merken daarbij dat deze begrippen door elkaar worden gebruikt. En niet altijd juist worden gebruikt. Voor ons aanleiding om hier meer duidelijkheid over te geven. Want wanneer hebben we het over ‘ontwikkeling’ en wanneer over ‘doelen’ en wat is dan het verschil?

Stap 1: Observeren van ontwikkeling:

Met KIJK! observeer je in eerste instantie de ontwikkeling van de kinderen. De KIJK! ontwikkelingslijnen zijn gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie en de ontwikkeling van het jonge brein. Als je observeert zie je ontwikkeling, geen doelen. Bij observeren van ontwikkeling kijk je naar hoe kinderen zich gedragen, welke vaardigheden ze je laten zien, wat ze je vertellen tijdens en in alledaagse situatie, routines, en spel.

Stap 2: Beredeneerd aanbod op basis van ontwikkeling:

Op basis van wat je hebt geobserveerd (en twee keer per jaar hebt geregistreerd) aan ontwikkeling, bepaal je op welke doelen je aanbod gericht moet zijn.

Stap 3: Beredeneerd aanbod op basis van doelen:

In de module KIJK! Beredeneerd aanbod (en in KIJK! Kies Doe) wordt de registratie van de ontwikkeling gekoppeld aan de (SLO)-doelen en wordt zichtbaar welke doelen aandacht moeten krijgen om de ontwikkeling verder te stimuleren.

Stap 4: Beredeneerd aanbod uitvoeren:

De doelen bied je aan middels activiteiten, routines en de rijke leeromgeving: je plant en organiseert een doelgericht en beredeneerd (vanuit ontwikkeling) aanbod en handelen.

Tijdens het uitvoeren van het beredeneerde aanbod observeer je weer ontwikkeling (stap 1). Natuurlijk is het goed dat je bij het observeren ook de doelen kent en is het handig dat je documenten met de doelen (zie werkmaterialen bij de module BA) op je bureau hebt liggen.