Overdracht van 4-jarigen naar de school

Op veel kinderopvanglocaties wordt al gebruik gemaakt van de overdracht die KIJK! biedt. Recent is dit onderdeel aangepast:

  1. Het is gebruiksvriendelijker: minimale ‘verplichte’ velden waardoor tussentijds opslaan makkelijker gaat.
  2. Het is aangepast aan de AVG regelgeving.
  3. Het overdrachtsdocument wordt digitaal overgedragen.

Uiteraard blijft het noodzakelijk voor de organisatie die het kind overdraagt, om een door ouders/verzorgers ondertekende overdrachtsdocument in het dossier van het kind te bewaren volgens de daarvoor gestelde richtlijnen.  

Om gebruik te maken van dit onderdeel ga je naar ‘Rapportage’ > Overdrachtsformulier. Volg de hiervoor beschikbare handleiding (zie onder werkmaterialen, Algemeen) en de toelichting in ‘Help’.