Verwerkersovereenkomst 4.0

Privacy staat hoog in het vaandel bij Bazalt Groep en daarom is Bazalt Groep sinds 2018 aangesloten bij het privacyconvenant. Vanaf heden  is de 4.0  Verwerkersovereenkomst Bazalt Groep van kracht (www.bazaltgroep.nl/privacy)  

Indien er al een verwerkersovereenkomst 3.0. is afgesloten hoeft er niet opnieuw getekend te worden. Besturen die toch een 4.0 versie willen tekenen kunnen mailen naar uitgeverij@bazaltgroep.nl.

Tekenen via E-herkenning?

Kennisnet heeft inmiddels voor Schoolbesturen een systeem ontwikkeld om via E-herkenning een verwerkersovereenkomst 4.0 met elkaar af te sluiten. Dit vergt handelingen van jullie als bestuur. Bazalt Groep werkt momenteel aan de inrichting hiervan, zodra dit gereed is kan er voor Schoolbesturen ook via dit systeem een verwerkersovereenkomst 4.0 geregeld worden. Besturen kinderopvang zijn niet aangesloten bij kennisnet.

In KIJK! (beheer > gegevens) kun je de nieuwe VO (4.0) terugvinden.