Voor beheerders: hoe lang bewaar jij data in KIJK!?

Data van kinderen, zoals in KIJK! (KIJK! Registratie, KIJK! op Sociale competentie en KIJK! in de BSO), mag je niet altijd blijven bewaren. Je moet je daarbij houden aan de wet. Als je daarvan afwijkt, moet je dat goed kunnen onderbouwen. Hoe zit dat eigenlijk in KIJK!?

Kinderen die in Kind Beheer staan, zijn ‘actief’. De data voor deze kinderen blijft altijd ‘zichtbaar’.  

Als een kind niet meer op jouw locatie of school zit, is dat niet wenselijk. 

Kinderen van 4 jaar, die je verhuist naar een andere locatie of school verdwijnen uit dit overzicht. Hun data blijft bewaard in jouw KIJK! account tot ze 6 jaar zijn óf tot de datum die jij invoert bij het verhuizen van het kind. Als kinderen op de basisschool zitten wordt de data bewaard tot 2 jaar nadat het kind van school is. Dit is conform de wet op PO en bewaren van data. Bij verhuizen of archiveren wordt de datum van verwijderen getoond. Daar kun je dit aanpassen mocht dat wenselijk zijn.

Kinderen voor wie niet meer wordt geregistreerd en die je niet verhuist naar een andere locatie of school, moeten worden gearchiveerd. De data van kinderen in het archief wordt bewaard zoals hierboven beschreven.

Kinderen voor wie niet meer wordt geregistreerd, die je niet verhuist naar een andere locatie of school, waar je ook niets van wilt bewaren, kun je verwijderen uit je systeem.

Let op: je kunt na verwijderen NIETS meer oproepen van dit kind; geen individuele rapportage, in groepsrapportages is de data niet meer te zien en niet in andere documenten uit bijvoorbeeld Beredeneerd aanbod. Ook de helpdeks kan dat niet meer!

Verwijderen doe je eigenlijk alleen als je een kind ‘verkeerd’ hebt aangemaakt of twee keer hebt ingevoerd.

Wil je hierover nog eens meer lezen, kijk dan bij Beheer, tabblad ‘licenties’ en klik op het i-tje.