Nieuws / 1 oktober 2019

Waarom iedereen die in het onderwijs werkt James Nottingham moet kennen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Breng leerlingen soms expres in verwarring, dan leren ze beter

Donderdag 3 oktober geeft de Britse onderwijsexpert James Nottingham aan ruim 100 leraren uit de regio een masterclass bij HCO in Den Haag. In zijn aanpak daagt hij leerlingen uit tot dieper leren. Hij wordt beschouwd als een van de meest inspirerende sprekers in het onderwijs van dit moment.

Leerlingen gaan door de Leerkuil (en klimmen er ook weer uit)

Veel leerlingen vinden leren saai en neigen ertoe de ‘gemakkelijke weg’ te kiezen. Ze gaan hiermee uitdagingen uit de weg. Als leraar wil je leerlingen juist aanzetten tot dieper leren. James Nottingham is de bedenker van de Learning Pit, of wel de Leerkuil. Met de Leerkuil zet Nottingham het denken over ‘leren’ in een ander licht. Leraren en leerlingen denken vaak dat leren gemakkelijk moet zijn. Maar juist als het ingewikkeld of moeilijk wordt, als het denken wordt uitgedaagd, komt het leren pas echt op gang, betoogt Nottingham. Nottingham ontwikkelde een methodiek genaamd De Leeruitdaging, waarmee hij met behulp van 4 fases de leerlingen door de leerkuil heen helpt. De bedoeling hiervan is dat alle leerlingen dieper leren, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.

‘Als je iets wilt leren, dan snap je het nog niet en dan ga je vallen. Maar als je het begint te snappen dan ga je weer eruit klimmen’ – Abbas, 10 jaar.

Met de leeruitdaging dieper in gesprek

Zo ook in de klas van Hans Kleijweg van de Waalse Louise de Colignyschool. De leerlingen van de gecombineerde groep 6/7 hebben vlak voor de zomervakantie aan de hand van de techniek van de Leeruitdaging met elkaar gesproken over de onderwerpen vriendschap en leren. De klas werd hierin geholpen door onderwijsadviseur Wessel Stet. De leerlingen dachten in tweetallen na over hun ideeën bij het onderwerp (resp. vriendschap en leren). Vervolgens bespraken ze dit in de kring met elkaar en kwamen tot het zogeheten ‘cognitief conflict’, de strijd tussen ideeën over datgene wat je probeert te begrijpen. Dit is de kern van de leeruitdaging. Bijvoorbeeld; ‘echte vrienden vertellen geheimen niet door versus echte vrienden zoeken hulp voor hun vriend als dat nodig is, ook als dat betekent dat ze daardoor een geheim moeten doorvertellen’. De leerlingen zochten naar overeenkomsten en verschillen om uiteindelijk samen tot een meer verdiepende conclusie te komen en daarbij te reflecteren op hun leerproces. Meester Hans: ‘Door de manier van werken met de leeruitdaging heb ik gemerkt dat de kinderen makkelijker met elkaar in gesprek komen zonder veroordelend naar elkaar te zijn. Eigenlijk was dit een perfecte voorbereiding op de combinatiegroep.’ Het meest verassend vond Hans dat de leerlingen na afloop aangaven dat ze er echt iets van geleerd hadden en respect naar elkaar uitspraken.

Ontwikkelen van denkvaardigheden

‘Het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om James Nottingham zelf, al is hij wel een erg inspirerende spreker’, vertelt Annemarie Kaptein, bestuurder van HCO. ‘Als HCO willen wij het beste uit elk kind halen en vertalen wij wetenschappelijke inzichten naar de Nederlandse onderwijspraktijk. De Leeruitdaging van James Nottingham zet kinderen aan tot dieper leren. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van denkvaardigheden die van ze gevraagd worden, nu en in de toekomst.’ De Masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met de schoolbesturen SCOH en Lucas.