Coöperatief leren


Leren op locatie

Leren op locatie

Breng jouw organisatie een stap verder met training, coaching en advies.

Boeken

Boeken

Direct aan de slag met de meest recente en wetenschappelijke kennis en inzichten.

Academie

Academie

Ontwikkel jezelf en schrijf je direct in voor een Kagan Coöperatief Leren training of opleiding.

Alles draait om betrokkenheid

Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.

Effectief

Zowel John Hattie, Robert Marzano, als Kagan zelf toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.

Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in je groep en in je school. Je bent samen met je leerlingen verantwoordelijk voor het leerproces.

Kagan Coöperatieve Structuren geven je tools voor veel verschillende lessituaties en  klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Ben je hierin getraind dan weet je de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan jouw professionele ontwikkeling. 

Kagans structuren zijn effectief in basis- en speciaal onderwijs, in vo en mbo. Het is een systeem dat kan worden ingezet als middel om je schoolvisie te realiseren.

Alles draait om betrokkenheid!

Over dr. Spencer Kagan

dr. Spencer Kagan

Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren (Kagan structuren) centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.
Zowel John Hattie, Robert Marzano, als Kagan zelf toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.
Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces  en ervaren de lessen ook als plezierig en afwisselend. 

Onderzoek naar coöperatief leren

Coöperatief leren wordt door veel scholen wereldwijd toegepast. Er is al veel onderzoek gedaan naar de resultaten ervan. Prof. John Hattie en dr. Robert Marzano maakten meta-analyses van de verschillende onderzoeken over coöperatief leren. 

Beide wetenschappers toonden aan dat deze onderwijsaanpak een aantoonbaar positief effect heeft op de prestaties en ontwikkeling van leerlingen, onder een aantal voorwaarden. Zij publiceerden daarover in hun boeken.

Dr. Spencer Kagan over de Kagan Coöperatieve structuren

De Kagan Coöperatieve Structuren zijn wetenschappelijk onderzocht. Ook worden ze onderbouwd door de ervaring van scholen die succes hebben met Kagan Coöperatief Leren. 

De Kagan Coöperatieve Structuren integreren de meest krachtige principes, die volgen uit decennialang onderzoek. Uit de vele positieve effecten uit die onderzoeken blijkt betere leerresultaten, betere onderlinge verhoudingen (ook tussen minderheden en andere culturen), verbeterde sociale vaardigheden en een hogere zelfwaarding en waardering van anderen en de school.

De Kagan Coöperatieve Structuren zijn, zo blijkt uit onderzoek, effectieve gereedschappen voor lesgeven en coöperatief leren, meervoudige intelligentie, persoonlijkheidsontwikkeling, taal en emotionele intelligentie. 

Prof. John Hattie over coöperatief leren

Coöperatief leren heeft, vergelijken met individueel leren een effectgrootte van 0.59. Dat is hoger dan de maatstaf die prof. Hattie hanteert voor invloeden: de gemiddelde effectgrootte (0.4). 

Lees wat hij hier over schrijf in zijn boek De impact van Leren zichtbaar maken.

Dr. Rober Marzano over coöperatief leren

Coöperatief leren is één van de negen didactische aanpakstrategieën die het meest van invloed zijn op schoolprestaties. 
Coöperatief leren heeft een gemiddelde effectgrootte van 0.73. In zijn boek Wat werkt in de klas beschrijft hij een aantal bepalende elementen voor het succes van coöperatief leren. De belangrijkste zijn terug te vinden in de onderwijsaanpak Kagan Coöperatief Leren. Andere punten hebben betrekking op de rol van de leraar.

Lees wat hij hierover schrijft in zijn boeken Wat werkt op school en Wat werkt in de klas.

Meer informatie?

Lees over de 4 geheimen van Kagan Coöperatieve Structuren.