De 4 geheimen van Kagan Coöperatieve structuren

Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) van Kagan Coöperatief Leren zit in de Kagan Coöperatieve Structuren.

Je ziet:

Gelijke Deelname   Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.  
Individuele Aanspreekbaarheid  Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten. 
Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid  Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. 
Simultane Actie  Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats. 

Het voordeel van GIPS is dat je méér tijd hebt voor observatie en méér oefenkansen creëert in dezelfde tijd. En méér leerlingen zijn tegelijk actief. Leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor leren.
Het voordeel voor leerlingen is dat ze mogen doen wat ze graag doen: praten, bewegen en doen, tijdens het leren. Ze voelen zich onderdeel van een team en de klas.  

Voor een intern begeleider of leidinggevende zijn deze criteria te gebruiken bij een lesobservatie.

Observatielijst

Als je alle vier de principes terugziet, weet je dat er sprake is van leren. Deze principes gebruik je bij het voorbereiden van een les, als reflectiemiddel of bij een lesobservatie.

Meer weten?

Download de GIPS-analyse en voorbeelden.