De 4 geheimen van Kagan Coöperatieve structuren

Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) van Kagan Coöperatief Leren zit in de Kagan Coöperatieve Structuren. Deze werkvormen zet je in om alle leerlingen te laten leren. Als je de stappen precies volgt is er sprake van gelijke deelname: alle leerlingen krijgen de beurt, ze hebben evenveel tijd om te vertellen en ze schrijven met een eigen kleur pen. Zo zie je wat ze bijgedragen hebben. De stappen van de coöperatieve werkvormen garanderen dat iedere leerling een bijdrage moet leveren. Dit doen ze doordat ze zelf iets zeggen of vertellen of doordat ze opschrijven wat hun medeleerling zegt. Dit zorgt dat alle leerlingen leren, maar ook ervaren ze zo dat hun bijdrage er toe doet.

Bij Kagan Coöperatief Leren wordt dit principe omschreven als GIPS.

Je ziet:

Gelijke Deelname   Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.  
Individuele Aanspreekbaarheid  Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten. 
Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid  Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. 
Simultane Actie  Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats. 

Het voordeel van GIPS is dat je méér tijd hebt voor observatie en méér oefenkansen creëert in dezelfde tijd. En méér leerlingen zijn tegelijk actief. Leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor leren.
Het voordeel voor leerlingen is dat ze mogen doen wat ze graag doen: praten, bewegen en doen, tijdens het leren. Ze voelen zich onderdeel van een team en de klas.  

Voor een intern begeleider of leidinggevende zijn deze criteria te gebruiken bij een lesobservatie.

Observatielijst

Als je alle vier de principes terugziet, weet je dat er sprake is van leren. Deze principes gebruik je bij het voorbereiden van een les, als reflectiemiddel of bij een lesobservatie.

Meer weten?

Download de GIPS-analyse en voorbeelden.