Aanbod

Doorgaande lijn 1-2-3 op school

Als pedagogisch medewerker en kleuterleerkracht speel je een belangrijke rol in de overgang van peuter naar kleuter. Hoe kun je deze overgang soepel laten verlopen? Waar houd je rekening mee in je aanpak, aanbod en handelen? En hoe zorg je voor een goed doorlopende ontwikkellijn?

De meeste peuters kijken vol verwachting uit naar hun vierde verjaardag. Eindelijk mogen ze naar de basisschool. Het is belangrijk dat deze jonge kinderen (en hun ouders) zich veilig voelen bij deze toch vaak grote overgang. Want er verandert veel in de dagelijkse route van een kleuter. Ineens is de kleuter 5 dagen van huis.

Een volgende mijlpaal op school is de overstap van groep 2 naar groep 3. Hoeken maken plaats voor leren achter een tafeltje. De leerlingen in groep 3 missen vaak de concrete materialen en het spel. Hoe kun je als leerkracht van groep 3 aan deze behoefte voldoen zonder je methodes los te laten?

Onze uitgangspunten bij een traject

Elk traject is maatwerk, maar kent wel een aantal uitgangspunten:

  • formuleren van een gezamenlijke en gedragen visie op het jonge, lerende kind
  • voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs (zoals inzet van spel, thematisch werken, verschillende werkvormen en concrete materialen)
  • creëren van een doorgaande lijn in spelend leren
  • creëren van een doorgaande lijn in leerlijnen en tussendoelen

Onze jonge kind experts zijn zeer ervaren in het adviseren en begeleiden van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen bij het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn. Ze ondersteunen je graag bij het formuleren van een gezamenlijke visie en het creëren van een doorgaande lijn in spelend leren en in leerlijnen en tussendoelen. Ook kan observatiesysteem KIJK! 0-7 jaar je hierbij ondersteunen.