Aanbod

Executieve functies

Training executieve functies

In de training Executieve functies maak je kennis met de executieve functies. Je leert executieve functies ontdekken bij kinderen en hoe je zwakke executieve functies kunt stimuleren.

Op school, tijdens het buitenspelen of thuis; het brein gebruikt op elk moment van de dag geavanceerde vermogens om activiteiten te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Deze vermogens noemen we executieve functies. Door anders te kijken naar kinderen, zie je meer! Hoe denken en leren kinderen?

Opbrengsten van de training Executieve functies?

Je weet:

  • wat executieve functies zijn en hoe deze zich ontwikkelen;
  • welke executieve functies je aanspreekt tijdens een les;
  • hoe je sterke en zwakke executieve functies kunt ontdekken;
  • hoe je zwakke executieve functies kunt stimuleren;
  • wat kinderen en ouders zouden kunnen doen bij zwakke executieve functies.

Waar ga je mee aan de slag?

Je leert tijdens de training deze functies bij kinderen te ontdekken en je krijgt tools om deze functies concreet aan te spreken tijdens je lessen. Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter. Dit draagt bij aan een zeker en blij gevoel. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de ontwikkeling of verminderde schoolprestaties. In de training kijken we hoe je hier als leraar, intern begeleider of school het beste mee om kan gaan.

Werkwijze

In 3 bijeenkomsten van een dagdeel komt theorie rondom executieve functies aan bod en besteden we aandacht aan de dagelijkse praktijk aan de hand van:

  • Voorbeelden;
  • Filmbeelden;
  • (Les-)materiaal.

Past deze training bij jou?

De scholing executieve functies is er voor leraren, intern begeleiders, directeuren, logopedisten en onderwijsassistenten.
Daarnaast kunnen we  de training voor jouw schoolteam of een specifieke bouw /groepen aanpassen. Neem voor meer informatie en overleg contact op met een van onze experts.

Werk jij met KIJK!?

Bekijk dan ook eens de training KIJK! en Executieve functies.

Agenda