Aanbod

Kagan Coöperatief Leren – level 1

Kagan Coöperatief Leren - level 3

Met Kagan Coöperatief Leren – level 1: Samen leren, samen organiseren stimuleer je het leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend.

Hoe betrek je leerlingen actief bij de les? Wat gebeurt er met de leerresultaten als je coöperatief werkt? Dat ontdek je in deze training. Het werken met structuren staat centraal in het scholingsprogramma Coöperatief Leren en is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Spencer Kagan.

De aanpak van Dr. Kagan is een krachtig onderwijsmiddel omdat het aansluit bij de behoeften van leerlingen: praten, samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof. Niet met een aparte methode, maar door: gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en het functioneren als groep, interactie over de leerstof te bevorderen, te werken met een gevarieerd aanbod aan werkvormen.

Essenties van Kagan Coöperatief Leren: 

 • Stimuleert de betrokkenheid bij het leren.  
 • Brengt een veilig en positief klimaat in de groep en in de school.  
 • Structureert de interactie tussen leerlingen 
 • Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend. 

In een training van 2 dagen, 4 dagdelen of online leer je de principes van de aanpak en deze concreet in te bouwen in je onderwijs. Concreet en praktisch: samen oefenen in de training om de volgende dag meteen in je eigen praktijk aan de slag te gaan.  

Doel 

 • Meer kennis en vaardigheid opdoen over het effect van Kagan Coöperatief Leren. 
 • Leren hoe je deze aanpak integreert in je dagelijkse denken en handelen als leraar en reflecteren op de vier principes die het verschil maken tussen Coöperatief Leren en groepswerk. 

Inhoud

In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent: 

 • De visie van Coöperatief Leren 
 • De zeven sleutelprincipes van Coöperatief leren  
 • Leraarrollen, welke zijn het en hoe zet je ze effectief in 
 • Breinvriendelijk leren, hoe sluit je hierop aan 
 • Didactische structuren ervaren en kunnen toepassen in de klas 
 • Didactische structuren binnen de fasen van effectieve instructie 
 • Lessen voorbereiden om meteen toe te kunnen passen.  
 • Korte presentaties door de trainer worden afgewisseld met praktische oefening en verwerking door de deelnemers, meteen gericht op toepassing in de eigen groep/organisatie 

Opbrengst 

Kagan: Samen leren, samen organiseren staat voor:  

 • Effectief klassenmanagement; 
 • hoge(re) betrokkenheid door gestructureerde (inter)actie 
 • nog betere leerresultaten. 

Na deze training kun je op basisniveau (level 1) de 7 sleutelprincipes toepassen binnen het beredeneerd aanbod in jouw groep(en).  

Je ontvangt aan het eind van deze training een certificaat. Met dit certificaat op naam kun je instromen in de opleiding Coach Kagan Coöperatief Leren

Voor wie

Leerkrachten, IB-ers, directeuren van PO, VO en MBO. 

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Agenda

Uitgaven