Aanbod

Leren Zichtbaar Maken – Bewijs in actie

Leren zichtbaar maken voor leraren

Wil jij meer impact realiseren met het onderwijs bij jou op school en zorgen voor duurzame schoolontwikkeling? En wil je dit aantoonbaar en meetbaar maken? In de training Leren zichtbaar maken Bewijs in actie (BIA) ga je met jouw stuurteam aan de slag met het verzamelen van bewijs in jouw school, dit bewijs evalueer je en zet je om naar acties. Je leert om met actuele data een Leren zichtbaar maken actieplan voor jouw school voor het komende jaar te ontwerpen, en zo het leren voortdurend te verbeteren.

Met je stuurteam in het PO of VO het leren zichtbaar maken

Deze driedaagse training is bedoeld voor stuurteams in het primair en voortgezet onderwijs die met Leren zichtbaar maken de impact op leren duurzaam en continu willen verbeteren. Bewijs in Actie is het vervolg op Leren zichtbaar maken de Grondslag en dus de volgende stap in het implementatieproces van Leren zichtbaar maken op school.

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat het stuurteam bestaat uit de directeur en twee tot vier collega’s.

Leren zichtbaar maken Bewijs in actie: voor meer impact op het leren

In de training ontwikkel je je zelf als lid van het stuurteam. Je hebt samen met de andere leden van het stuurteam een gedeeld perspectief op de ontwikkeling van de school. Het bewijs dat je verzamelt brengt in kaart hoe je school ervoor staat met betrekking tot de actiegebieden van Leren Zichtbaar Maken. Dus bijvoorbeeld: welke eigenschappen van zichtbaar lerende leerlingen zijn al aanwezig? Het actieplan dat je vervolgens maakt, richt zich op het verder ontwikkelen van de focus die je zelf als school kiest.

Wat ga je doen:

De driedaagse training bestaat uit drie  losse dagen met tussenperiodes van enkele maanden. Hierdoor heb je voldoende tijd om op een onderzoek op je school te doen. Tijdens de trainingsdagen krijg je voldoende input en word je begeleid in het proces van data verzamelen en analyseren.

Je maakt kennis met onderzoeksinstrumenten die het leren zichtbaar maken. Daarnaast ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor het in 6 tot 8 weken verzamelen van alle informatie die je nodig hebt voor de analyse.

Je analyseert onder leiding van de trainers de door jou verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat het veranderteam in de school leren zichtbaar maakt. Samen stel je een plan op voor vervolgacties op school- en groep-/klasniveau. Je kunt hiermee zelf jouw schoolontwikkeling vormgeven.  Op de laatste trainingsdag leer je hoe je de voortgang op jouw school kunt evalueren. Aan het einde van deze dag heb je (een aanzet tot) een duurzaam LZM actieplan. 

Leren zichtbaar maken BIA: voor meetbare impact

Leren zichtbaar maken is uniek. Het geeft niet alleen het bewijs dat wat je doet effectief is. Het reikt je ook de technieken waarmee je kunt meten welke impact je hebt op het leren van leerlingen. Met die inzichten bepaal je je volgende stappen.

Het is een in de praktijk en de wetenschap bewezen manier van werken in het onderwijs die uitgaat van:

Focus op het leren in plaats van het lesgeven!

Meer informatie?

Anderen bekeken ook

Leren zichtbaar maken – De Grondslag

Leren zichtbaar maken voor leraren -VLAT

Formatief evalueren

Uitgaven