Aanbod

Speelplezier

Speelplezier: het spel van kinderen verrijken

Speelplezier is dé VE-methode die spel centraal stelt. Zeker wanneer je spelend leren en spelstimulering naast je huidige werkwijze nog meer wilt gaan inzetten. Dan is Speelpleziermethodiek echt iets voor jouw locatie.

Spelend leren

Spelen is dé activiteit van jonge kinderen. Voor het kind is spel het doel op zichzelf. Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat spel de sociaal-emotionele, de cognitieve, de motorische en de creatieve ontwikkeling stimuleert. Belangrijke kenmerken van spel zijn vrijheid, eigen initiatief, variatie, flexibiliteit en bovenal FLOW. Het volledig opgaan in de eigen spelwereld. Het zelfgekozen niet begeleide spel oftewel het vrije spel hebben kinderen enerzijds hard nodig om te ontspannen en anderzijds om nieuwe uitdagingen aan te gaan en ontwikkelstappen te zetten. Daarnaast hebben kinderen ontwikkeling stimulerend spelaanbod in de vorm van geleid en begeleid spel nodig. Spelaanbod waarbij de volwassen spelpartner vóór en meespelend de ontwikkeling stimuleert.

Werkwijze Speelplezier

Veel professionals geven aan onvoldoende toe te komen aan spelstimulering en spelobservatie. Voor een goede balans tussen niet begeleid, begeleid en geleid spel beidt de Speelpleziermethodiek een vaste dagelijkse structuur die bestaat uit onderstaande speel-leerroutines:

 • Geleid spel (demonstratiespel en een (hand)pantomimespel) voor spel- en taalstimulering in de grote groep
 • Een begeleide spelactiviteit in niveaus met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep
 • Vrij spel binnen en buiten -> observerend en kindvolgend meespelen, spel verrijken
 • Speelplezier tussendoortjes in de grote groep
 • Speelplezier tussendoortjes in de 1/4 groep (alleen bij kleuters)

Deze Speelplezier speel-leerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s:

 • inspireren
 • inleven
 • interveniëren

De begeleider inspireert, speelt voor en staat model; heeft een responsieve en sensitieve houding en sluit goed aan bij de (spel)behoefte van de kinderen.

Mogelijke Speelpleziertrajecten

Onze gecertificeerde Speelpleziertrainers kunnen de volgende trajecten verzorgen:

Speelplezier: stap voor stap

Speelplezier Stap voor Stap bestaat uit vier trainingsmodules en een certificeringsbijeenkomst. Tijdens de modules leer je de dagelijkse speelleerroutines toe te passen en te integreren binnen de eigen werkwijze. In de uitgewerkte thema’s word je aan de hand genomen in hoe je spel centraal kan stellen bij het thematiseren. Met als doel het spelend leren goed uit te werken. De betrokkenheid en het plezier bij de kinderen staat voorop!

Stap 1

 • De Speelpleziermethodiek geïntegreerd in je rooster
 • Geleid spel in de grote groep (spel- en taalstimulering in en om de huishoek)
 • Observatie van het vrije spel (betrokkenheid en eigen initiatief)
 • Verrijking van de speel-leeromgeving met het accent op het spel in en om de huishoek

Stap 2 

 • Geleid spel in de grote groep (spel- en taalstimulering in en om de huishoek)
 • Observatie van het vrij spel (betrokkenheid en eigen initiatief)
 • Begeleid rollenspel in niveaus in de kleine groep in de huishoek (spel in samenhang met taalproductie)

Stap 3 

 • Geleid spel in de grote groep (spel en taalstimulering in en om het atelier)
 • Observatie van het vrij spel (betrokkenheid en eigen initiatief)
 • Begeleid spel in niveaus in de kleine groep in het atelier (Spel in samenhang met al handelend redeneren)

Stap 4

 • Geleid spel in de grote groep (spel en taalstimulering in en om de bouwhoek)
 • Observatie van het vrij spel (betrokkenheid en eigen initiatief)
 • Begeleid spel in niveaus in de kleine groep in het atelier (Constructiespel in samenhang met al handelend redeneren over constructieprocessen).

Je kunt kiezen voor de trainingsmodules

 • met coaching (individuele begeleiding op de werkvloer). Na afloop is er een certificeringsbijeenkomst en ontvangen de deelnemers een certificaat.
 • zonder coaching. Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Met het certificaat kun je naar wens deelnemen aan een of meerdere vervolgstappen.

Als je alle vervolgstappen doorlopen hebt en je voldoet aan de Speelplezier certificeringseisen ontvang je het Speelplezier VE-certificaat. Zie ook Speelplezier: VE traject.

Speelplezier: VE implementatietraject

Een overstap naar het volledige VE implementatietraject Speelplezier (erkend door NJI).

Het traject bestaat uit:

 • 1 voorlichtingsbijeenkomst van 1,5 uur
 • 8 inhoudelijke trainingen van 3 uur
 • 8 x begeleiding op de werkvloer (7x coaching en 1x eindgesprek)
 • 1 certificeringsbijeenkomst van 2 uur

Tijdens het traject zullen de begeleiders vaardig worden in het uitvoeren van de gehele speelleerroutine. Een deel van de lesstof wordt online aangeboden via een eigen kanaal www.speelplezier.tv. De onlinecursus en klassikale bijeenkomsten vullen elkaar goed aan. Tijdens de bijeenkomsten wordt de lesstof verdiept en ingeoefend; de trainer sluit aan bij de praktijk met inspiratie voor de thema’s.  Na elke bijeenkomst worden alle deelnemers individueel begeleid op de werkvloer. De manier van coachen bij Speelplezier is uniek: samen met de coach ervaar je hoe je spel stimuleert en begeleid; plezier staat voorop! Je reflecteert op jouw eigen handelen, en houd je jouw eigen ontwikkeling van de speelplezier interactievaardigheden bij in een portfolio.

Het traject duurt anderhalf tot twee jaar. Aan het eind van het traject ontvangen de deelnemers die aan de certificeringsvoorwaarden voldoen, het vve-Speelpleziercertificaat.

Om als locatie speelplezier gecertificeerd te blijven wordt verwacht dat er jaarlijks minimaal 1 borgingsbijeenkomst plaatsvindt.

Speelplezier: losse modules

Wil je geïnspireerd worden op een bepaald onderdeel van Speelplezier? Dan is het ook mogelijk om een losse module te volgen. Wij bieden een aantal onderdelen ook aan als workshop. Een gecertificeerd speelpleziertrainer neemt graag met u de mogelijkheden door.  Een aantal opties:

 • Kennismakingsworkshop: ‘Hoe te werken met Speelpleziermethodiek’ 
 • Workshop: Spel en spelbegeleiding in de bouwhoek
 • Workshop: Ontwikkelingsverloop en spelbegeleiding in het atelier
 • Workshop: Een uitdagende speelleeromgeving
 • Workshop: Demonstratiespel
 • Workshop: Wij spelen een boek

Verder kunnen onze gecertificeerde Speelpleziertrainers het volgende voor jou en je locatie betekenen:

 • ondersteuning bieden bij hoe je de Speelpleziermethodiek in je huidige werkwijze kunt integreren. Hulpmiddelen zijn Speelplankaartensets en instructie-dvd’s van Speelplezier;
 • coaching op de werkvloer verzorgen;
 • een Speelplezier procesbegeleider van jouw eigen locatie opleiden, die het proces aanstuurt en begeleidt.

Meer weten?

Sinds 2016 werkt Bazalt Groep met de methode Speelplezier. We bieden landelijke Speelpleziertrainingen, workshops en nascholing aan. Onze gecertificeerde Speelpleziertrainers verzorgen graag een passend traject voor jouw peuter- en kleutergroep.

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.