Aanbod

Spelkriebels

De training Spelkriebels is gericht op de vraag hoe het kleuteronderwijs en groep 3 een zo optimaal mogelijke aansluiting kunnen realiseren.

Essenties

 • Leer hoe jij voort kunt bouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs
 • Creëer meer ruimte voor differentiatie en thematisch werken
 • Vind een balans tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind

In de overgang van groep 2 naar groep 3 verandert er veel in de dagelijkse schoolroutine. Van het ene op het andere moment leren kinderen achter een eigen tafeltje rekenen, schrijven en lezen. De kinderen in groep 3 missen vaak het spelen met concrete materialen, hun bewegingsvrijheid en het spelen in de hoeken. Wil jij als leraar van groep 3 beter aansluiting vinden bij hun specifieke (spel)behoeften en ontwikkeling? En wil je met jouw collega’s van de kleuterklassen een goede doorstroom realiseren? Bazalt Groep kan jou en het onderbouwteam ondersteunen bij het inrichten van betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs onderwijs in groep 3.

Veel leraren in de groepen 1, 2, 3 hebben de behoefte om in hun onderwijs een betere doorgaande lijn te realiseren en het onderwijs in groep 3 meer aan te laten sluiten bij het leren zoals dat in de groepen 1 en 2 gebeurt. Deze training biedt je inzichten die je helpen bij het creëren van een schoolvisie op leren in groep 3 en het implementeren van een meer gedifferentieerd en betekenisvol aanbod in deze groep. Door de inzet van spel, thematisch werken, verschillende werkvormen en concrete materialen sluit het onderwijs in groep 3 beter aan op het onderwijs in de groepen 1 en 2. Daarbij laten we de methode niet los. We gaan op zoek naar een balans tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind.

De uitgangspunten van deze training zijn:

 • Voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.
 • Creëren van meer ruimte voor differentiatie en thematisch werken.
 • Een balans vinden tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind.
 • Taal-, lees- en schrijfdoelen in spel vertalen naar betekenis volle activiteiten.
 • Werken in (mobiele) hoeken.
 • Inzetten van aansprekende werkvormen en concrete materialen.
 • Stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding.

Inhoud

De 3 bijeenkomsten zien er als volgt uit:

 1. Waarom: We laten zien hoe de ontwikkeling verloopt van een kleuter naar een ‘schoolkind’ en hoe de leerhouding verandert. We staan ook stil bij het belang van deze kennis. We gaan in op de kracht van het kleuteronderwijs en hoe we deze sterke aspecten kunnen benutten in groep 3. Ook inventariseren we de huidige speelleeromgeving en materialen in groep 3. De trainer laat voorbeelden ter inspiratie zien.
 2. Wat: We gaan in op het betekenisvol en thematisch werken. We kijken hoe we functionele taal- lees-, schrijf- en spelacti­viteiten bij de thema’s kunnen inzetten en hoe we kunnen werken met (mobiele) hoeken. Verder gaan we in op werken met onderzoeksvragen.
 3. Hoe: We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een eerste thema. Er komen werkvormen aan bod, die helpen om goed te kunnen differentiëren. We gaan na welke doelen we centraal zetten en hoe we deze doelen vertalen naar de speelleeromgeving. Ook kijken we welke concrete materialen we hierbij functioneel kunnen inzetten.

Optioneel

Daarnaast is er een coaching ronde per leraar (optioneel, niet inbegrepen in dit aanbod) mogelijk voor verdere verdieping en ondersteuning bij de praktische vertaalslag.

Opbrengst

 • Je hebt geleerd hoe jij kunt voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs en de natuurlijke nieuwsgierige, onderzoekende houding kunt stimuleren én vast houden in groep 3
 • Je kunt meer ruimte realiseren voor differentiatie en thematisch werken
 • Je weet hoe je een balans kunt realiseren tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind
 • Je weet hoe je taal-, lees- en schrijfdoelen in spel vertaalt naar betekenisvolle activiteiten.

Past deze training bij jou?

Ben jij de leraar van groep 3 dán is dít jouw training! Geef je al langer les in groep 3 dan heb je vast ook ervaren dat het onderwijs niet altijd zo goed past bij de kinderen die vanuit groep 2 jouw groep binnen komen. Begin je net als leraar van groep 3, dan past deze training ook bij jou!

Je kunt de training volgen als individuele leraar of je kunt (nóg fijner!) met je hele onderbouwteam komen.

Spelkriebels in groep 3 realiseren vraagt draagvlak en is een veranderproces binnen de school waar meer mensen bij betrokken zijn. Behalve de leraren van groep 3 is het ook handig als de leraren van de groepen 1 en 2 aansluiten om vanuit hun kleuterexpertise bij te dragen aan het realiseren van een goede doorgaande lijn. De intern begeleider(s) en/of de directie kan deelnemen vanuit haar rol om dit veranderproces te integreren in de procedures binnen de school.

Agenda