Aanbod

Training Kleuter PDO en Intervisie PDO

Wil je zelf leren werken met het pedagogisch-didactisch observatie instrument PDO? Dat kan in de training Kleuter PDO.

Tijdens de training leer je met hulp van het PDO jonge kinderen gericht observeren en hun leerpotentieel in kaart te brengen. Je kijkt welke activiteiten het kind zelfstandig kan uitvoeren en bij welke taken het ondersteuning nodig heeft. Door na te gaan welke hints en/of aanmoediging een jong kind nodig heeft, leer je praktische handelingsadviezen opstellen voor de leerkracht en ouders.

Onderwerpen training Kleuter PDO

 • Kennismaking met het PDO en verdieping in de theorie waarop het PDO is gebaseerd
 • Praktijk en coaching:
  1. observeren tijdens de afname van het PDO en/of onderdelen daarvan
  2. feedback en reflectie op vaardigheden n.a.v. het geobserveerde
  3. verwerking in een verslag volgens format
  4. zelf afnemen van het PDO onder supervisie
  5. bespreken en verwerken van het afgenomen PDO
  6. inbreng van eigen videomateriaal voor feedback
 • Intervisie na afloop van het werken met het PDO

Afwisselende, coöperatieve werkvormen en ruimte voor discussie zorgen vaak voor een interactief karakter.

Materiaal

Het is de bedoeling dat je zelf de aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen aanschaft waarmee het PDO wordt afgenomen. De meeste peuterspeelzalen en scholen beschikken al over diverse materialen, omdat het ontwikkelingsmaterialen betreft die in de groepen aanwezig zijn. Je ontvangt een handleiding voor verwerking van het PDO tijdens de eerste bijeenkomst. De handleiding is ook digitaal beschikbaar.

Kleuter PDO herzien

In 2020 hebben we het Kleuter PDO herzien. Sommige onderdelen zijn vervangen en de handleiding is gemoderniseerd, evenals het verslag. Omdat het PDO een observatie is en geen statische test, hebben we er ook voor gekozen om de oude scoring te laten vervallen. In de nieuwe handleiding kun je aan de hand van richtlijnen wel een indicatie krijgen van de prestatie van de kleuter, maar geen harde score meer.  Dit doet de kleuter en zijn ontwikkeling meer recht en geeft je als observator meer kans om te kijken met welke ondersteuning het kind verder kan. Mocht je een nieuwe handleiding nodig hebben, dan kun je contact opnemen met hdevrind@bazaltgroep.nl

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Agenda