Aanbod

Training en Intervisie PDO

Wil je zelf leren werken met het pedagogisch-didactisch observatie instrument PDO? Dat kan in de training Kleuter PDO.

Tijdens de training leer je met hulp van het PDO jonge kinderen gericht observeren en hun leerpotentieel in kaart te brengen. Je kijkt welke activiteiten het kind zelfstandig kan uitvoeren en bij welke taken het ondersteuning nodig heeft. Door na te gaan welke hints en/of aanmoediging een jong kind nodig heeft, leer je praktische handelingsadviezen opstellen voor de leerkracht en ouders.

Onderwerpen training

 • Kennismaking met het PDO en verdieping in de theorie waarop het PDO is gebaseerd
 • Praktijk en coaching:
  1. observeren tijdens de afname van het PDO en/of onderdelen daarvan
  2. feedback en reflectie op vaardigheden n.a.v. het geobserveerde
  3. verwerking in een verslag volgens format
  4. zelf afnemen van het PDO onder supervisie
  5. bespreken en verwerken van het afgenomen PDO
  6. inbreng van eigen videomateriaal voor feedback
 • Intervisie na afloop van het werken met het PDO

Afwisselende, coöperatieve werkvormen en ruimte voor discussie zorgen vaak voor een interactief karakter.

Materiaal

Het is de bedoeling dat je zelf de aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen aanschaft waarmee het PDO wordt afgenomen. De meeste peuterspeelzalen en scholen beschikken al over diverse materialen, omdat het ontwikkelingsmaterialen betreft die in de groepen aanwezig zijn. Je ontvangt een handleiding voor verwerking van het PDO tijdens de eerste bijeenkomst. De handleiding is ook digitaal beschikbaar.

Agenda