Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Bazalt Groep geeft sturing aan de strategie en het beleid.


Education is the most powerful weapon we can use to change the world 

Nelson Mandela
Annemarie Kaptein

Het belangrijkste voor mij is van maatschappelijke betekenis zijn. Daarom voel ik me thuis in het onderwijs- en jeugdhulpveld, waar het draait om een goede start voor ieder kind. Als je goed onderwijs krijgt zijn je kansen in je verdere leven ook groter. Als bestuurder van Bazalt Groep zet ik mij hier graag voor in.

Wij hebben ontzettend veel in huis voor het onderwijs: wetenschappelijk onderbouwd en praktisch. Tegelijkertijd luisteren we ook goed naar wat scholen en andere klanten nodig hebben. We ontwikkelen samen met hen nieuwe manieren om het onderwijs en het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren te verbeteren.

Verbinden, kansen zien en innoveren

Verbinden vanuit inhoud en visie, netwerken, kansen zien en innoveren zijn sleutelwoorden in mijn loopbaan. Maar ook de organisatie en projecten slimmer inrichten en gaan voor resultaat. Daar maak ik me sterk voor als bestuurder. Hiervoor werkte ik voor brancheorganisatie Onderwijsontwikkeling Nederland (voorheen: EDventure) als directeur-bestuurder, oprichter van de coöperatie Onderwijszorg Nederland en had ik functies in het bedrijfsleven als lobbyist en in communicatie/PR. Ik startte mijn loopbaan als assistent van een Tweede kamerlid.

In mijn vrijetijd zet ik me graag in voor andere maatschappelijke doelen zoals de stichting Hephaïstos Paralympic Books. Ik reis graag, omdat dit alles in zo’n ander perspectief zet. Daarbij is Afrika een van mijn favoriete bestemmingen. Elke reis word ik daar getroffen door de prachtige natuur, de onderlinge verbondenheid en gastvrijheid van de mensen.

Nevenexpertise

Uitgever en fotograaf van Hephaïstos Paralympic Books

Opleiding

Bestuurskunde en politicologie, Universiteit Leiden

Contact

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak met Annemarie Kaptein contact op met bestuursassistent Tanja van Gilst: tvangilst@bazaltgroep.nl of telefonisch 088 55 70 570.