Aanbod

KIJK! Denkkaders

KIJK! is een werkwijze die gericht is op het begeleiden van de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Kennis van de ontwikkeling van het (jonge) brein en daaruit voortvloeiend de kennis van ontwikkeling van het jonge kind is daarbij de basis. De professionals die werken met jonge kinderen gebruiken deze kennis bij hun dagelijkse observaties, de reflecties daarop en bij het beredeneerd plannen van (vervolg) aanbod en didactisch handelen.   

Bij de werkwijze hoort een aantal ‘DenkKaders’. Je zou het ook ‘overtuigingen’ kunnen noemen of  ‘richtinggevers’ die helpen bij het goed in de vingers krijgen van de KIJK! werkwijze. Met een doordachte KIJK! werkwijze lukt het je om kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling.   

Inhoud

In deze studiebijeenkomst reflecteren we op de DenkKaders. Je gaat de bedoeling van het DenkKader vergelijken met de manier waarop je er invulling aan geeft in jouw klas, met jouw groep. Op die manier krijg je inzicht in welke DenkKaders in jouw werkwijze zijn verankerd en  welke DenkKaders aandacht nodig hebben en doorontwikkeling vragen.    

Een aantal DenkKaders als voorbeeld:

 1. Ik ken het verschil tussen ‘ontwikkeling’ en ‘leren’  
  1.1 Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkeling van het brein?  
  1.2 Wat betekent dit bij het plannen van mijn aanbod en bij kiezen van mijn (pedagogisch en didactisch) handelen.  
  1.3 Hoe werk ik doelgericht?  
 2. Ik gebruik mijn observaties als een vorm van reflectie op mijn aanbod en handelen 
  2.1 Het is onderdeel van mijn attitude!  
  2.2 Hiermee krijg ik inzicht in de impact van mijn aanbod en handelen op de ontwikkeling van het kind.  

Opbrengsten

Deze training geeft je de handvatten om de KIJK! werkwijze nog beter te integreren in je dagelijkse werk. Je leert KIJK! zien als een werkwijze die jouw werk ondersteunt en bijdraagt aan het doel dat jij de kinderen in jouw groep optimaal kunt begeleiden in hun ontwikkeling.

Doelgroep

Leraren en pedagogisch medewerkers die al werken met KIJK! of die de keuze hebben gemaakt om te gaan werken met KIJK!

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Meer weten over KIJK!?

Vind hier alle informatie over KIJK!, de werkwijze, de licenties, het proefabonnement en de tarieven.

Uitgaven