Aanbod

KIJK! in de BSO

KIJK! in de BSO biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is. Je leert (nog beter) hoe je dát wat je ziet (observeert) kunt benutten bij het kiezen van je vervolg activiteiten. De inhouden sluiten aan bij de pedagogische pijlers.

De essentie

 • Leer hoe jij je met KIJK! je impact kunt vergroten
 • Vergroot je kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Leer optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de digitale applicatie

Werken met KIJK! heeft effect op:

 • Jouw kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
 • Jouw pedagogisch handelen
 • De bestaande structuren binnen de BSO: bijvoorbeeld bieden van zorg en oudergesprekken

Starten met de training is starten met de implementatie. Direct na de eerste bijeenkomst ga je op basis van de nieuw opgedane kennis in jouw groep aan de slag.

Tijdens de training is er veel gelegenheid voor interactie waarmee we je kansen bieden om de opgedane kennis te verdiepen waarbij ervaringen van anderen verbreding geven. Onze trainingen zijn altijd een mix van theorie, veel praktijkvoorbeelden en interactie.

Programma

KIJK! in de BSO bestaat uit drie bijeenkomsten van ieder 3 uur.
In de bijeenkomsten worden onder andere de volgende onderwerpen aangeboden:

 • Wat is KIJK!?
 • de kracht van betrokkenheid
 • sociaal emotionele ontwikkeling observeren en registreren
 • rapportages analyseren
 • leren werken met de applicatie KIJK! in de BSO.

Opbrengsten

 • Je kent KIJK!: de essenties en de gebruiksmogelijkheden 
 • Je kunt werken met de digitale applicatie KIJK! in de BSO 
 • Je kan zowel individuele als groepsrapporten analyseren 
 • Je reflecteert op je eigen werkwijze en activiteiten aanbod 
 • Je ontvangt een KIJK! In de BSO certificaat als je de scholing hebt gevolgd (100% deelname) 

Past deze training bij jou?

KIJK! in de BSO is individueel te volgen, met een aantal collega’s of met alle PM-ers van jouw locatie. Jullie hebben ontdekt dat KIJK! jullie ondersteunt bij het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en dat het helpt bij het bepalen van welke vervolg activiteiten voor dit kind, of deze groep, passend zijn.

Nog niet bekend met de digitale applicatie?

Met de digitale applicatie KIJK! in de BSO voer je online jouw registraties in. Je kunt thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen. In dit instrument registreer je de betrokkenheid van kinderen, hun welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag. 

Het helpt je om op een systematische wijze zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kun jij nóg beter inspelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. 

Wil je kennismaken met KIJK! in de BSO? Vraag een demo-versie aan.
Wil je een abonnement op KIJK! in de BSO? Vraag dan een licentie aan.

Uitgaven