Aanbod

KIJK! in de Praktijk

De essentie

In de training KIJK! in de Praktijk maken we de cyclus van observeren, reflecteren en stimuleren concreet. En dat doen we op de werkvloer.

Stel je voor: jouw kinderen zijn tijdens de speelwerkles aan het spelen in de hoeken. Sommige kinderen komen nog niet tot spel. Een instromer staat met zijn knuffel bij de deur. En aantal kinderen werkt nu met jou bij het verfbord. En te midden van alle bedrijvigheid zie jij van alles!  

Maar hoe kan je de ontwikkeling van jouw kinderen nu góed observeren?  Hoe noteer je dat voor jezelf, je collega’s en ouders als observatienotitie? Hoe wordt het observeren een onderdeel van jouw routines? Hoe verlopen ontwikkelingslijnen precies? En wat betekent hetgeen je aan ontwikkeling en leren ziet voor jouw handelen? Wat ga jij morgen anders doen? 

Je werkt met de werkwijze van KIJK! en bent eraan toe om je handelen aan te scherpen. In deze training gaan we aan de slag met de cyclus van observeren, reflecteren en stimuleren. En dat doen we echt in de praktijk of in dit geval dus de in de hoeken en tijdens het spelen/werken. Want er is geen betere manier om vaardiger te worden in het observeren dan door het meteen te oefenen in de praktijk!  

Daarom vindt deze training direct plaats op een locatie van de deelnemers. Je hoort achtergronden over observeren, overlegt met collega’s en observeert direct in de praktijk in de groep. Kortom, deze training heet niet voor niets KIJK! in de Praktijk. 

Programma 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur. De bijeenkomsten vinden onder schooltijd plaats op een locatie van de deelnemers. Blokjes theorie, toepassen in de praktijk en uitwisselingen met collega’s wisselen elkaar af.  

Opbrengsten 

  • Je weet hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen observeert: welke technieken zet je wanneer in, wat is een goede observatie en hoe observeer je effectief.  
  • Je kunt observaties maken op basis van kennis van ontwikkeling, observatie- en begeleidingsvaardigheden  
  • Je weet hoe je op de observaties reflecteert.  
  • Je weet wat de vervolgstappen kunnen zijn om de specifieke ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren.  

Literatuur

Nodig 

Handleiding KIJK! 1-2 (2018, 11e herziene druk) 
of KIJK! 0-4 (2018, 6e druk) 

Aanbevolen 

KIJK! Kies Doe voor 0-4 jarigen (2017, 5e druk) 
of KIJK! Kies doe voor kleuters (2015, 3e druk) 

Doelgroep(en) 

Pedagogisch medewerkers, leraren groep 1-2, die werken met KIJK! en direct in de praktijk hun handelen willen aanscherpen.

 

Uitgaven