Aanbod

Op weg naar een TOPklas

Heb je een acute situatie van een verstoord pedagogisch klimaat binnen je klas? Sta jij voor een klas waar je voortdurend brandjes aan het blussen bent en nauwelijks toekomt aan lesgeven? Dan is ‘Op weg naar een TOPklas’ een effectieve aanpak.   

Op weg naar een TOPklas voor de leraar die gaat voor herstel van het pedagogisch klimaat

Als leraar in primair of voortgezet onderwijs is het soms lastig om orde te houden. Maar is je de moed je inmiddels in de schoenen gezakt en je werkplezier ver te zoeken? Of ben jij hard aan het werk, terwijl je leerlingen niet of nauwelijks tot werken komen? Dan biedt het traject Op weg naar een TOPklas jou weer perspectief.

Op weg naar een TOPklas: het traject

Het traject ‘Op weg naar een TOPklas’ helpt de leraar het pedagogisch klimaat in de klas weer te herstellen door analyse op groepsniveau. Hiervoor observeren we in de klas en voeren we gesprekken met leerkrachten, intern begeleiders en leerlingen. We maken een uitvoerige analyse van de situatie en leveren hiervan een rapportage met voorstel voor mogelijke interventies. We richten ons hierbij op sociale verbondenheid, gewenst gedrag en een positieve groepssfeer.

Bij deze aanpak is een goede relatie tussen leraar en leerling de sleutel tot alle andere mogelijke factoren die van invloed zijn op een positief leerklimaat (Marzano, 2007). De behoefte van een leerling is erkenning en een goede relatie, maar hun gedrag kan grensoverschrijdend en orde verstorend zijn. In dit traject focus je op wat de achtergrond van het gedrag is, wat je leerlingen nodig hebben en welke voorwaarden jij kan scheppen om te zorgen dat je leerlingen zich weer kunnen ontwikkelen.  

De 4 pijlers van Op weg naar een TOPklas

 • Wat werkt op school (R. Marzano, 2007)  
  Wat werkt op school concentreert zich uitsluitend op die onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed blijken te hebben. Hoe kunnen we acties ondernemen op basis van research gegevens. De “Op weg naar een TOPklas” aanpak is gebaseerd op de factoren die van invloed zijn op schoolniveau, leraarniveau en leerlingniveau.  
 • Systeemdenken (J. Jutten, 2003)  
  Bij systeemdenken kijken we niet alleen naar de details maar naar het totaalbeeld en hoe de onderdelen elkaar beïnvloeden. We kijken naar de effecten van de interacties en de onderliggende structuren en opvattingen, zo kunnen de patronen worden blootgelegd.  
 • Werken aan verantwoordelijk gedrag (Winwin, S. Kagan. 2005)  
  Werken aan verantwoordelijk gedrag kijkt niet slechts naar wat een kind doet, maar kijkt ook naar waarom een kind zich zo gedraagt. Verschillende soorten ordeverstorend gedrag vragen om een andere interventie.  
 • Oplossingsgericht werken (L. Caufman, 2007)  
  Bij oplossingsgericht werken ga je op zoek naar uitzonderingen, bijv. “Wanneer doet het probleem zich niet voor? Wat maakt dat het probleem zich daar niet voordoet?” Door antwoord te geven op deze vragen, komt je dichter bij de kansen voor de oplossing. Een ander belangrijk uitgangspunt bij de oplossingsgerichte aanpak is dat men op zoek gaat naar wat wel werkt en wat niet werkt.   

Binnen deze pijlers werken we met een analyseschema om te kijken welke factoren van invloed kunnen zijn op het ervaren probleem. Dit helpt om de situatie goed in beeld te krijgen.

Op weg naar een Topklas analyseschema factoren van invloed

Genoeg van de situatie in jouw klas? Neem vandaag nog contact op:

Anderen bekeken ook

Uitgaven