Nieuws / 21 februari 2024

Die coachende rol, 1 op 1, heeft voor mij de grootste meerwaarde

Al bijna vier jaar werkt Chantal Oude Elferink als directeur op Het Element in Middelburg, een school die werkt vanuit unitonderwijs. Met een jong en gedreven team streeft Chantal naar onderwijs op maat, waarbij de leerlingen centraal staan.  
Bazalt Groep biedt de school ondersteuning en advies bij diverse vraagstukken. 

Leren Anders Organiseren het begin van alles 

Chantal kent Bazalt Groep via RPCZ (Bazalt Groep is opgericht in 2013 en ontstaan uit Bazalt en HCO, RPCZ). Ze las een artikel over het concept Leren Anders Organiseren van waaruit de bal verder is gaan rollen. Chantal: “Wij werken hier met unitonderwijs en wilden dat verder uitbouwen, sterker maken met dit concept. Al snel merkte ik dat het op dat moment nog iets te vooruitstrevend was. Mede door adviseur Sanne Wensink die het traject begeleidde, kwamen we daar heel snel achter. Toen hebben we het traject op een andere manier ingestoken en zijn we ons meer gaan richten op het versterken van de basis van het unitonderwijs.”   
Chantal benadrukt het belang van de begeleiding van Sanne bij het traject. “Per unit zijn we gaan kijken naar hoe je het onderwijs vormgeeft, hoe je op elkaar aansluit, de rol van de leerling en de leerkracht, de diversiteit aan werkvormen, en de zone van naaste ontwikkeling. En dat hele traject hebben we met Sanne doorlopen, waardoor we ook de diversiteit per unit kunnen toepassen. Geleidelijk zijn er uit deze samenwerking ook andere activiteiten op gebied van managementondersteuning ontstaan.  

Samenwerkend Leiderschap waardevolle inzichten en praktische vaardigheden

 Chantal nam ook deel aan de training Samenwerkend Leiderschap in de Bazalt Groep Academie. De training heeft haar op verschillende manieren geholpen. Chantal: “Tijdens de training Samenwerkend Leiderschap heb ik niet alleen waardevolle inzichten vergaard, maar ook praktische vaardigheden ontwikkeld om mijn rol als schoolleider met meer impact te vervullen. De kern van de opleiding lag op het bevorderen van een professionele cultuur binnen de school. 
Dankzij de aangereikte instrumenten en strategieën ben ik nu beter in staat om doelgericht te interveniëren, met een bewustzijn van welke benaderingen het meest impactvol zijn voor het optimaliseren van de onderwijskwaliteit op mijn school. Deze verbeteringen hebben niet alleen positieve gevolgen gehad voor de prestaties van mijn team, maar hebben ook bijgedragen aan het creëren van een gezonde werkcultuur en het versterken van het teamgevoel. De training werd op een professionele en effectieve wijze begeleid, waarbij het inbrengen van een eigen casus of praktijksituatie bijdrage leverde aan een verdere verdieping van de leerervaring.” 

Critical friend bij managementvraagstukken 

Sanne had ook een adviserende rol bij het opstellen van het schoolplan en de voorbereiding voor het VVE-inspectiebezoek. Chantal: Sanne had hierin voor mij vooral de rol van ‘critical friend’. Voor het inspectiebezoek hebben we alle standaarden van de inspectie doorlopen, waarbij Sanne de kritische vragen stelde. En dat resulteerde in een hele degelijke en goede voorbereiding. Daar hebben we echt heel veel aan gehad. Natuurlijk moet je wel alles zelf doen en op orde hebben, maar de adviezen van Sanne maken dat je dat ook goed kunt.  

Problemen voorleggen en dilemma’s bespreken 
“Sanne is voor mij als directeur belangrijk als coach en sparringpartner. Ondanks dat je zelf al wat jaren meeloopt in het onderwijs, is het toch fijn dat je een competent en deskundig iemand tegenover je hebt, die niet binnen je eigen organisatie werkt. Je kunt problemen voorleggen en dillema’s bespreken en dat werkt voor mij heel goed. Doordat Sanne zelf schoolleider is geweest, begrijpt zij dus echt de praktijk. Dat maakt haar een waardig iemand om mee te sparren. De begeleiding bij het schoolplan of inspectiebezoek en de training Samenwerkend leiderschap zijn hartstikke mooi, maar die coachende rol, 1 op 1, heeft voor mij de grootste meerwaarde.   

Voor de toekomst zou ik haar zeker als coach en sparringpartner willen houden.”  


Wil jij ook aan de slag met Samenwerkend Leiderschap? Of heb je bepaalde vraagstukken met betrekking tot schoolontwikkeling of onderwijskwaliteit op te lossen, waarbij je professioneel advies kunt gebruiken?

Je vindt meer informatie op de pagina’s van Samenwerkend Leiderschap en Managementondersteuning of neem contact met ons op via advies@bazaltgroep.nl of per telefoon 088 55 70 570.