Leren zichtbaar maken

Vergroot de impact van jouw onderwijs

Elke school wil kwalitatief onderwijs bieden en is daar ook verantwoordelijk voor.

Professor John Hattie

Professor John Hattie, gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, geeft daarvoor veel waardevolle aanwijzingen. Deze aanwijzingen zijn gebaseerd op een omvangrijke database met onderzoeksgegevens van over de hele wereld.

De uitkomsten van zijn meta-analyses laten je op een andere manier kijken naar jouw onderwijs, professionele ontwikkeling en opbrengsten. 

Zijn belangrijkste adviezen voor leraren zijn:

  • Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling.
  • Help leerlingen hun eigen leraar te worden.

Hij ontwikkelde het programma Visible Learning Plus voor de toepassing van zijn bevindingen in scholen, dat succesvol is in 24 landen. Wij kunnen dit programma in samenwerking met Corwin en professor John Hattie aanbieden in Nederland. Ook brachten we zijn boeken uit.

Leren zichtbaar maken – het trainingsprogramma

Leren zichtbaar maken (Visible Learning PLus) is het trainingsprogramma van vooraanstaand onderwijswetenschapper prof. John Hattie, waarbij de focus ligt op:

  • het leren van de leerling
  • de impact van de leraar op het leren
  • manier om de impact te vergroten
  • continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling

Met dit programma krijg je scherp wat de impact is van jouw onderwijs op het leren van leerlingen! Kies uit de verschillende onderwerpen waarmee je aan de slag kunt en vergroot jouw impact. De impactcyclus zorgt voor een gedegen invoering. Hoe meer mensen op jouw school actief en betrokken zijn, hoe groter de impact van dit programma.

Leren zichtbaar maken wordt succesvol toegepast in 24 landen.

Leren zichtbaar maken – de grondslag

De training de Grondslag is een eerste stap. De Grondslag vormt het fundament van het trainingsprogramma Leren zichtbaar maken en is gebaseerd op het onderzoek en gedachte goed van professor John Hattie.