Leren zichtbaar maken implementatieprogramma

In het Leren zichtbaar maken implementatieprogramma worden de onderzoeksresultaten van prof. John Hattie vertaald naar een praktisch stappenplan om in de klassen en de hele school te implementeren.

Wat ervaren schoolleiders als ze met Leren zichtbaar maken aan de slag gaan?

Schoolleiders krijgen meer inzicht in de resultaten van de school en betere gegevens waarop zij hun beslissingen kunnen baseren.

Wat ga je meemaken?

Schoolleiders:

  • en leraren werken samen om hun impact te evalueren.
  • stimuleren een klimaat van vertrouwen.
  • hebben bewijs dat iedere leerling minimaal een jaar groeit in elk vak.
  • hebben een duidelijk actieplan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich blijven ontwikkelen.

Wat ervaren leraren als ze met Leren zichtbaar maken aan de slag gaan?

Leraren hebben een helder inzicht in wat het beste werkt om de groei van hun leerlingen te stimuleren.

Wat er gebeurt?

Leraren:

  • werken samen om bewijs te verzamelen van hun impact en ontwikkelen een gemeenschappelijke taal om te kunnen bespreken wat impact betekent.
  • hebben bewijs dat ze impact hebben op het leren van alle leerlingen.
  • delen met en leren van elkaar, en vragen feedback aan leerlingen.
  • hebben hoge verwachtingen van leerlingen en zetten zich in om alle leerlingen successen in leren te laten ervaren.

Wat ervaren leerlingen als ze met Leren zichtbaar maken aan de slag gaan?

Leerlingen zijn minder absent, meer betrokken, onthouden beter, boeken vooruitgang en behalen hogere leerresultaten.

Wat er gebeurt?

Leerlingen:

  • kunnen onder woorden brengen waar ze staan en wat hun volgende stappen zijn.
  • geven sturing aan hun eigen leren in plaats van dat ze erop vertrouwen dan de leraar hen stuurt: leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces.

De implementatie van het scholingsprogramma is voor elke school anders. Op basis van de op school verzamelde data wordt bepaald welke stappen genomen kunnen worden. Dit bepaalt het verloop van traject.