Leren zichtbaar maken onderzoek

Het Leren zichtbaar maken onderzoek is gebaseerd op meer dan 1850 meta-analyses van meer dan 108000 onderzoeken onder meer dan 300 miljoen leerlingen wereldwijd. Prof. John Hattie en zijn team leverde daarmee het meest uitgebreide overzicht van bewijs naar wat het beste werkt om groei van leerlingen te stimuleren.

Factoren

Hattie wilde inzicht in welke factoren het belangrijkste zijn, als het gaat om het beïnvloeden van leerprestaties. Want “bijna alles wat we doen verbetert het leren wel iets. Waarom kijken we toch niet alleen naar die zaken die het meeste effect hebben?”

Effectgrootte

Hattie berekende de effectgrootte van elke factor op het leren van leerlingen. Wanneer we beslissen om een bepaalde maatregel te implementeren, moet de context van de school, het beleid van school en bestuur en bijvoorbeeld implementatiekosten ook meegewogen worden.  Met de database van Leren zichtbaar maken heeft elke school een bron voor de inhoudelijke weging in de besluitvorming beschikbaar.

Uit onderzoek van Hattie blijkt dat 0.4 staat voor gemiddeld een jaar groei in één schooljaar

De kracht van Leren zichtbaar maken is het overzicht van welke factoren de grootste impact hebben op leerresultaten. Scholen kunnen op basis daarvan strategische besluiten nemen. Zo kun je tijd, energie en middelen zo goed mogelijk inzetten om de impact van je onderwijs te vergroten. Het Leren zichtbaar maken implementatieprogramma leert je hoe!

Visible Learning MetaX

Bij onze partner internationale partner Corwin vind je Visible Learning Metax  . Deze online database geeft toegang tot up-to-date onderzoekinzichten en analyses.

Meer informatie over het onderzoek?

Download het whitepaper Van research naar praktijk.