Nieuws / 30 oktober 2023

Online lezen: Bazalt Groep Magazine najaar 2023

Hoeveel kansen hebben jouw leerlingen?   

Laten we er geen doekjes om winden. Niet alle leerlingen hebben gelijke kansen. Maar hoe doe je dat, leerlingen kansrijker maken? Bij Bazalt Groep zijn we ervan overtuigd dat juist leraren een doorslaggevende rol kunnen spelen in dit proces. Op pagina 4 lees je een gesprek over de gezamenlijke aanpak in Groningen. Hier maken leraren uit po, vo en mbo zich sterk voor het verkleinen van deze kloof. Hoe kunnen (kleine) interventies een grote impact hebben? Het verhaal van twee leerlingen die als nieuwkomer zijn doorgestroomd naar het regulier onderwijs staat op pagina 10. Hoe hebben zij dit ervaren en wat is hun ambitie? Op pagina 12 lees je hoe je als school deze leerlingen kunt begeleiden. Als inspiratie voor de volgende zomer hebben wij op pagina 15 een interview geplaatst hoe een speciaal zomerprogramma of zomerschool kan bijdragen aan kansengelijkheid.  Een nummer vol inspiratie en tips die jou hopelijk verder brengen.  

Je kunt hier het  volledige magazine online doorbladeren of hieronder ieder artikel afzonderlijk lezen en/of downloaden. Veel leesplezier! 

Een kansrijke samenwerking  

 Het bevorderen van kansengelijkheid is een van de speerpunten binnen het onderwijs. Zo ook in Noord- en Midden-Groningen waar verschillende gemeentes en scholen in het po, vo en mbo de koppen bij elkaar hebben gestoken.  Wij gaan in gesprek met drie coördinatoren Gelijke Kansen: Hilde Kruijskamp en Allan Varkevisser werken beiden in het po; Wianda Sanders is werkzaam in het vo. Namens Bazalt Groep sluit onderwijsadviseur Marcel Wevers bij het gesprek aan.  

Nieuw in de klas 

Als kind bepaal je meestal niet naar welke basisschool je gaat. En voor sommigen betekent dat zelfs een school in een ander land, met een andere taal. Zo zitten Vlad (11, bijna 12) en Vic (11) nu één, respectievelijk twee jaar op Daltonschool De Vijver in Den Haag. Hiervoor zaten ze in Oekraïne op school. Via een nieuwkomersklas zijn zij onlangs naar het reguliere onderwijs uitgestroomd.  

Zien is snappen: de beste opstap om goed Nederlands te leren  

Hoe geef je je NT2-onderwijs goed vorm? Kindcentrum Snijders in Rijswijk schakelt dit jaar de hulp in van Josée van Teunenbroek van Bazalt Groep om de methodiek van ‘Zien is snappen’ uit te rollen in de hele school. “We willen dat het hele team kennis heeft van Zien is snappen. Zodat deze NT2-aanpak niet beperkt blijft tot de taalklas, maar een vast onderdeel wordt bij alle themavoorbereidingen”, vertelt adjunct-directeur Anne van der Gaag.   

‘Het goed beheersen van ten minste één (moeder)taal is essentieel.’  

 In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan een collega binnen of buiten onze organisatie. Deze keer is Janetta Voogd, leerkracht groep 5 op de Prins Mauritsschool te Delft, aan het woord.    

De Terneuzense Zomerschool: bouwen aan onderwijskansen  

De zomerschool in Terneuzen beleefde deze zomer haar negende editie, een initiatief van de gemeente Terneuzen, schoolbestuur Elevantio en diverse kinderopvangorganisaties. Gedurende drie weken staat deze school in het teken van het creëren van meer onderwijskansen voor kinderen. Sebastiaan Vanhijfte, directeur van de zomerschool, vertelt.