Aanbod

Formatief evalueren Blended

Wil jij dat jouw leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces? Dat jouw leerlingen hun doelen kennen en weten wat ze al weten en wat nog niet? En weten wat ze erbij gaan leren? Wil jij jouw leerlingen tijdens je lessen de beste feedback kunnen geven? En weten hoe je dat organiseert? Dan is training Formatief evalueren Blended voor jou!

Kindgericht en leerdoelgericht onderwijs met formatief evalueren

In de Blended Learning Formatief evalueren leer je hoe je kindgericht en leerdoelgericht onderwijs kunt geven. Een andere benaming voor Formatief evalueren die wij ook hanteren is Formatief handelen.

Formatief betekent letterlijk: de groei van leerlingen in beeld brengen, waarbij de groei of ontwikkeling vergeleken wordt met eerdere resultaten van de leerling zelf.

Handelen gaat over alle bewuste en beredeneerde acties die jij als leraar uitzet om leerlingen tot het gewenste resultaat te brengen. Formatief handelen geeft leerlingen inzicht in hun eigen leerproces. Ook draagt het bij aan het creëren van meer eigenaarschap en zelfsturing bij leerlingen.

Formatief evalueren blended voor leraren, IB-ers en directeuren in het PO en VO

Wil jij dat jouw leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces? Dat jouw leerlingen hun doelen kennen en weten wat ze al weten en wat nog niet? En weten wat ze erbij gaan leren? Dat leer je allemaal in deze training. Je gaat daarnaast ook aan de slag met hoe je de juiste feedback geeft en hoe je dit organiseert. Ook weet je hoe je leerlingen zo ver kunt krijgen dat ze elkaar helpen bij het maken van volgende leerstappen. Kortom deze training is voor de leraar die:

  • aan de slag wil met één van de belangrijkste factoren in het verhogen van de leerprestaties en in het aanleren van leervaardigheden waar leerlingen hun hele leven profijt van hebben: formatief handelen.
  • formatief handelen op een succesvolle manier wil toepassen in de klas.
  • op zoek is naar tips, strategieën en voorbeelden uit de praktijk waar je gelijk mee aan de slag kunt.

Zeker voor leraren in het primair en voorgezet onderwijs die nieuw komen te werken op een school waar al gewerkt wordt vanuit het formatief evalueren, is deze training zeer geschikt om het je eigen te maken.

Maar ook als je als intern begeleider/ directeur of leraar in het PO of VO wil beoordelen of een traject formatief evalueren passend is voor jouw school, dan is dit de training voor jou.

Jouw Formatief evalueren (blended) journey

Fysieke bijeenkomsten
In drie live bijeenkomsten verdiep je onder leiding van de trainer je kennis over formatief evalueren. Hierbij is er ook ruimte voor intervisie en verdiepende gespreken over formatief evalueren met je mededeelnemers. Je leert van en met elkaar.

Online zelfstudie
Voorafgaand aan de live bijeenkomsten verdiep je je in formatief evalueren door zelfstudie via ons online platform.

De learning journey is gebaseerd op de theorie van Shirley Clarke en Dylan Wiliam en wordt op een formatieve wijze vormgegeven. Voor een succesvolle deelname aan deze learning journey is het van belang dat je over voldoende digitale vaardigheden beschikt en dat je over voldoende zelfdiscipline beschikt om alle online-opdrachten te doorlopen.

Exclusieve inhouden bij Formatief evalueren (blended)

In de veelomvattende training wordt ook gebruikt gemaakt van inzichten en theorie uit Leren zichtbaar maken en Kagan Coöperatief Leren. Als officieel licentiepartner heeft Bazalt Groep deze aanpakken beschikbaar gemaakt voor het onderwijs in Nederland. Daarnaast zullen we in deze training ook een koppeling maken met de mindsettheorie van Carol Dweck.
Deze training enkel in fysieke vorm volgen behoort ook tot de mogelijkheden. Lees hier meer over de inhoud van deze training.

Starten met deze training?

Anderen bekeken ook

Agenda

Uitgaven